Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Kuwaitkriget och Källkritik

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (2 bedömningar)
Kuwaitkriget och Källkritik
Utbildning Samhällsvetenskapsprogrammet Årskurs 1 Ämne Samhällskunskap A Betyg MVG Antal sidor 9 Antal ord 2990 Filformat PDF

Kuwaitkriget och Källkritik

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att redogöra för Kuwaitkriget (Gulfkriget) - dess bakgrund, aktörer och händelseförlopp. Vidare så analyserar eleven även de källor som använts i arbetet med stor källkritisk noggrannhet.

Innehåll
- Inledning
- Syfte
- Metod
- Källkritik
- Undersökning
- Vad hände?
- Vilka var med?
- Slutsats
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag
"1 Inledning: Kriget om det svarta guldet, det är något som Kuwait kriget precis var. Under 1990-1991 pågick kriget om ʼ”pengar” något som skulle föra konsekvenser ända tills våran tid. Jag ska nu beskriva kriget samt behandla källorna jag använt i en BÄNT analys. Nästan genom hela den mänskliga historien har persiska viken och områdena runt den varit en strategisk position ända från de gamla faraoerna tid tills ”nutid”, då var det handelsområden men idag är de oljan eftersom större delen av världens olje reserver finns i dessa områden.

1.1 Syftet: Syftet med arbetet är att analysera konflikten i Kuwait och koppla den till modellerna som finns för att Beskriva internationella relationer."... [läs mer nu]


Användarnas bedömningar av: Kuwaitkriget och Källkritik


6 6 6 6 6 6 , 17-02-2013

mnkmnlmolmlkmlkjlkjiojoljkjkjk

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2


5 5 5 5 5 5 , 19-01-2014

realtivt bbra text, kunde fördjupas en bit

Hitta ytterligare material från samma ämne eller av samma typ