Företagsekonomi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Företagsekonomi A
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 580
  • PDF

Företagsekonomi | Instuderingsfrågor

Det är 18 instuderingsfrågor om företagsekonomi med svarsförslag.

Utdrag

1. Vad menas med resultat?
Svar: Resultat är: Intäkter – Kostnader = Resultat (I-K=R)

Intäkter: kommer från försäljning av varor och tjänster.
Kostnader: orsakas av att man förbrukar resurser i företaget.
Resultat: är lika med intäkter minskat med kostnader. Om intäkterna är störst så blir det vinst, om kostnaderna är större än intäkterna blir det förlust.

2. Vad kan vinsten i ett företag användas till?
Svar: Ränta på insatt kapital, ersättning för risktagare, ersättning för ägarnas arbetsinsats och framtida reserv.

3. Vad menas med intäkt?
Svar: Intäkter ska bara avse sådan försäljning som gäller en period, exempelvis för en månad, en säsong eller ett år. Om kunderna betalar hyra, tidningsprenumeration, resa etc. i förskott, räknas den försäljningen som intäkt först när kunden har utnyttjat tjänsten.

4. Hur uppkommer en kostnad?
Svar: En kostnad.... Köp tillgång för att läsa mer

Företagsekonomi | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.