Material | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi A
  • G
  • 8
  • 2616
  • PDF

Material | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om material där eleven bland annat svarar på frågor om stålstandard, märkningar och metoder för att bestämma ett materials hårdhet.

Innehåll

1.material har fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper. Utgå från en strykbräda och ge förslag på hur dessa egenskaper påverkar materialvalet till brädans olika delar.
2.redogör skillnaden mellan metallers och plasters uppbyggnad metaller är kristalliniskt
3. SIS är förkortning för Swedish standards institute. Vilka är dess uppgifter?
4.Vilken är skillnaden mellan ISO och CEN?
5. Europeisk stålstandard har två olika system. Vilka är dessa?
6. Vad innebär märket C{ på en produkt?
7. A) vilken är skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 14000?
9000 står för kvalite och 14000 för miljö
8. Man skiljer på förstörande och oförstörande materialprovning.
A) Vad skiljer provmetoderna åt?
B) Ge några exempel på oförstörande provning?
9. Vilka 2 värden mäts i en dragprovsmaskin?
10. Vad betecknar Rm, Reh,Rel £ och O?
11. Det finns tre metoder för att bestämma ett materials hårdhet.
A) Vilka är de?
B) Vilka kan användas för mjuka material?
12. Ett materialprov är slagprov.
A) Hur utgörs slagprov?
B) Vilket värde mäts?
C) Hur påverkar temperaturen resultatet?
13. Vissa material, som ingår i t ex. en axel eller en bro, utsätts för växlande belastning.
A) Vad är det materialet råkar ut för?
B) Hur provas materialet?
14. Vad undersöker man med radiografisk provning?
15. Hur undersöker man ytfel på material?
16. Vad är skillnaden mellan järn, stål och tackjärn?
17. Vad skiljer tätat stål från otätat?
18. Vilka är fördelarna med Corexprocessen för framställning av stål?
19. Hur förändras stålets metallgitter när ett stål med 0.4% kol värms från 500 grader till 1000 grader.
20. Vad är cementit?
21.Vad skiljer allmänna konstruktionsstål från maskinstål?
22. Vad är automatstål?
23. När en tråd kalldras uppstår inre spänningar i materialet.
a) Hur får man bort spänningarna?
b) Hur utförs behandlingen?
24. Vad innebär normalisering?
25. Vid härdning blir stålet hårdare. Varför?`
26. Vad skiljer nitrerhärdning från sätthärdning?
27. Vilka är de vanligaste mineral som man utvinner koppar från?
28. Vad skiljer raffinadkoppar från eletrolytkoppar med avseende på renhet och användning?
29. Vilken sammansättning har mässing, nysilver och tombak?
30. Vad kallas legeringen mellan koppar och tenn? Vad används den till?
31. Vad är aluminiumbrons?
32. Hur framställs aluminium?
33. Hur och varför eloxeras aluminium?
34. Vad är elektron?
35. Vad används den titan till?
36. Ge förslag till användningsområden för zink och dess legering?
37. Vad menas med 18/8 stål?
38. Vad är tennpest?
39. Hur framställs sinterstål?
40. Vad innehåller hårdmetall och vad används det till?
41. I metallernas spänningskedja finns aluminium på två ställen, dels passivt, dels som AL, det vill säga rent aluminium. Vad är skillnaden mellan dem?
42. Det är olämpligt att spika ett koppartak med järnspik. Varför och vad kommer att hända?
43. Vad är skillnaden mellan elektrokemisk korrosion, spänningskorrosion och spaltkorrosion?
44. Nämn några faktorer som påskyndar korrosion?
45. Varför förses stål med ett ytskikt av Zink som korrosionsskydd, när zink är oädlare än järn?
46. Vilka vanliga metoder används vid galvanisering?
47. Vad är en offeranod?
48. Vad är det för egenskaper som skiljer termoplaster från härdplaster?
49.vad innebär polymerisation, polyaddition och polykondensation och vad skiljer dem åt?
50. Vilken plast används vanligen till hushållsartiklar och folier?
51. Vilka plaster kan finnas i färger och lacker?
52. Vilka är huvudbeståndsdelarna i ett kompositmaterial?
53. Ge exempel på olika fibrer i kompositmaterial och vad de används till?
54. Ge exempel på matrismaterial?
55. Tillsatsmedel används för att ändra egenskaperna. Ge några exempel på detta?
56. Vad skiljer latex från rågummi?
57. Vad innebär vulkanisering?
58. Nämn några oljebeständiga syntetgummimaterial?
59. Ge några exempel på tillsatsmedel som förändrar gummits egenskaper?
60. Aluminium är ett vanligt keramiskt material som framställs ur lera. Ge exempel på framställning och användning?
61. Vilka keramer kan motstå värmechockar som uppkommer i t. ex raketdysor och värmesköldar?
62. Vilka typer av keramiskt material räknar man med kommer att användas i framtidens förbränningsmotorer?
63. Vad är Agenda 21 och vilka är de viktigaste avsnitten?
64. Hur har synen på en produkt förändrats ur miljösynpunkt under senare år?
65. Vad menas med en produkts livscykel?
66. Ge förslag på produkter som kan återvinnas?
67. Vad innebär deponering och vad innebär destruktion?

Utdrag

1.material har fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper. Utgå från en strykbräda och ge förslag på hur dessa egenskaper påverkar materialvalet till brädans olika delar. Stativet ska ha en stabil konstruktion men får inte vara för tungt. Stativet ska tåla fukt och ojämn tryck för hög temperatur. Materialet i skivan får inte färga av sig, släppa igenom fukt och reflektera värmen. Det ska dessutom vara lagom mjukt. Stativet får inte rosta. Det bör kanske målas .allting ska vara sammanfogat
Man utgår ifrån Värme,Densitet,Tryck. När man väljer material för strykbräda.

2.redogör skillnaden mellan metallers och plasters uppbyggnad metaller är kristalliniskt uppbyggda. Atomerna är inordnade i ett tredimensionellt mönster, ett sk gitter. Atomerna binds samman av ett så kallat ”elektronmol”. I detta finns fria elektroner och därför är också metaller goda elektriska ledare. Gitter med atomer är ofta väldigt stora och bildar kristaller eller korn. Kornets utseende och läge ger metallen dess egenskaper.
Men andra metaller är uppbyggda av molekyler. Bindningarna kan i molekylerna kan variera, t.ex elektronparbindningar och jonbindningar.

3. SIS är förkortning för Swedish standards institute. Vilka är dess uppgifter?
Det är en organisation för standardisering i Sverige. Dess uppgift är att företräda standardisering i nationellt och internationellt och får på så sätt möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. SIS utarbetar standard och SIS förlag AV säljer dem.

4.Vilken är skillnaden mellan ISO och CEN?
CEN är standarder för Europa och ISO är standarder globalt.

5. Europeisk stålstandard har två olika system. Vilka är dessa?
Det är SS-EN 10027-1 och SS-EN 10027-2

6. Vad innebär märket C{ på en produkt?
Det är ett märkte som är en bekräftelse på att produkten följer uppsatta krav och direktiv för dess funktion och säkerhet. Det finns olika nivåer för godkännande. Från det att tillverkaren själv svarar för godkännandet till att en tredje part står för godkännandet.

7. A) vilken är skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 14000?
9000 står för kvalite och 14000 för miljö
ISO 9000 bygger upp ett ledningssystem för styrning av samtliga funktioner i företaget. Systemet behandlar funktioner, produktion... Köp tillgång för att läsa mer

Material | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.