Ögats Evolution

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • VG
  • 1
  • 319
  • PDF

Ögats Evolution

Arbete om ögats evolution, kort men innehållsrik.

Utdrag

Det gemensamma ursprunget av alla djurögon är nu allmänt accepterat som ett faktum som grundas på gemensamma anatomiska och genetiska särdrag i allas ögon, det vill säga alla moderna ögon, har sitt ursprung i ett protoöga som tros ha utvecklats cirka 540 miljoner år sedan.


Ögat tros ha utvecklats relativt fort, eller i alla fall de första delarna av ögat då det var en fördel både för bytesdjur och rövdjur att ha. Utan ett öga skulle rovdjuret vara en dålig jägare och bytesdjuret skulle bli ett enkelt byte. Djur med sämre utvecklad syn hade alltså svårare att överleva och kunna reproducera. Denna form av kapprustning har bidragit till att många olika typer av ögon och subtyper utvecklas parallellt.


Ögonen ser olika ut på de flesta djuren och de visar anpassning till djurets krav. Till exempel rovfåglar har mycket bättre syn än en människa, och djur kan se ultraviolett ljus. Djur som... Köp tillgång för att läsa mer

Ögats Evolution

[0]
Inga användarrecensioner än.