Ökenspridningen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Geografi
 • VG
 • 5
 • 2081
 • PDF

Ökenspridningen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om ökenspridningen där eleven svarar på följande frågeställningar:
1. Vad beror ökenspridning på?
2. Hur många öknar finns det och vad avgör vad som är en öken?
3. Hur många länder i världen är drabbade av ökenspridning och hur mycket land blir öken varje år?
4. Vilka faktorer kan bidra/motverka ökenspridning

Utdrag

Ökenspridning är ett av de svåraste globala miljöproblemen och den allvarligaste formen av markförstörelse. Det finns många öknar runt om i världen och ungefär 20 stora öknar. Faller det mindre än 250 mm regn om året, eller om avdunstningen är större än nederbörden så kallas ett område för en öken. Det finns varma och kalla öknar. De varma öknarna ligger runt ekvatorn. De flesta öknarna är inte av sand utan av kala klippor, stenblock och grus. I Iranska öknen finns det sanddynor som är ca 200 m höga. Här nedanför har jag tagit med dom fem största öknarna på jorden.

-Sahara
-Australiska öknen
-Arabiska öknen
-Turkistanska öknen
-Nordamerikanska öknen

FN: s miljöprogram uppskattar att drygt 1 miljard människors uppehälle hotas av ökenspridning. Många gånger beror detta på att marken inte kan försörja den snabbt växande befolkningen.
Blir det missväxt eller inget regn ett år drabbas den redan hårt ansträngda jorden ännu hårdare eftersom den inte får en tillskjuts av näringsämnen. Torkan blir då det slutgiltiga steget mot ökenspridningen. Öknarna sprider sig snabbt och hotar utplåna djur och växter och skapa ofruktbara ödemarker. Öknarna börjar bli ett världsomfattande problem. Stora ökenområden i t.ex USA, Mexico, Asien och Egypten konstbevattnas numera men torrmarkerna får anses utgöra en reserv som odlingsbar mark. Ca 100 länder är drabbade av ökenspridning och 30 av dem ligger i Afrika. Ca 10 Miljoner hektar går förlorade till ökenområden varje år.
Det är sällan naturliga öknar sprider ut sig utan det är snarare nya öknar som bildas av tidigare fruktbara områden. Öknarna sprider ut sig och det är inte ofta p.g.a. naturliga orsaker utan snarare människornas sätt att behandla landet som de är beroende av. Vanligtvis börjar ökenspridningen i torra eller halvtorra områden där det växer mycket gräs som betesdjur börjar beta av. Marken är bördig och människor börjar hugga ner träd till ved men också för... Köp tillgång för att läsa mer

Ökenspridningen | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag tyckte om den och den är mycket bra
 • 2021-05-20