Östersjöns historia och Hansan | Stormaktstiden | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia B
 • MVG
 • 7
 • 2306
 • PDF

Östersjöns historia och Hansan | Stormaktstiden | Frågor och svar

Frågor och svar kring Östersjöns historia. Fokus ligger bland annat på den Tyska orden, Sveriges intressen i Baltikum under stormaktstiden, Hollands roll som sjöfartsnation, Sveaborg fästning samt Rysslands och Tysklands intressen i Östersjöområdet. Eleven redogör även för Hansans uppkomst, framväxt, omfattning, betydelse och upphörande.

Innehåll

1. Vad var och när fanns den Tyska orden?
2. Vilka var Sveriges intressen i Baltikum under senare hälften av 1500 och första hälften av 1600.talet?
3. Östersjön hade ett ekonomiskt värde på 1600-talet som kan jämföras med värdet av Persiska viken idag. Det var därför många länder krigade om dess kuster och hamnstäder. I Persiska viken i dag är det olja men vad var det som länderna kring Östersjön gick i krig om? Om du inte hittar det får du gissa.
4. Under mitten av 1600 var 2/3 av alla fartyg som passerade Öresund från Holland. Varför var Holland så mäktigt? Förklara.
5. 1658 var Sverige som störst. Genom vilka freder under 30-åriga kriget hade gjort Sverige stort och vilka områden runt Östersjön hörde nu till Sverige?
6. Varför ansåg Sverige att det var nödvändigt att bygga Sveaborg?
7. Genom vilka händelser i början av 1800 gjorde att Ryssland blev stora i Östersjöområdet?
8. Tyskland dominerade Östersjön under 1: a världskriget. Hur var det möjligt? (Titta i en historisk atlas)
9. Vilka stater hade makten över Östersjön under 2: a världskriget? (Titta i en historisk atlas)
10a. Berätta om Hansan: Uppkomst, tidsperiod.
10b. Varför blev Hansan så stark?
c. Hansans omfattning, städer och stater
d. Östersjöns betydelse vid denna tid. Vilka varor handlade man med och varför var de så efterfrågade?
e. Varför försvann Hansan?

- Tryckta Källor
- Internet

Utdrag

10. Berätta om Hansan.
a) Uppkomst, tidsperiod.
Hansan var ett handelsmonopolförbund av tyska eller tyskdominerande städer. Hansans era påbörjades i mitten av 1300 talet fram till mitten av 1600 talet. Utgångspunkten var att de bedrev en gemensam handel för att kunna vara starka mot sina konkurrenter.

Under 1100 – och 1200 talet var Visby den ledande handelsstaden i Östersjön, men i slutet av 1200 talet började Lübeck komma ifatt. Hansan som organisation växte fram genom att tyska köpmän i olika delar av Nordeuropa slog sig samman i så kallade gillen, dels av sociala skäl men framförallt av ekonomiska. På 1350-1360 talet gick Hansen från att varit en sammanslutning av enskilda köpmän till att bli en organisation av städer med Lübeck som ledande stad.

Hansans uppkomst framkallade en kommersiell revolution i Europa då handeln och penningekonomin ersatte det självhushåll som tidigare varit rådande.

b) Varför blev Hansan så stark?
Hansan hade en sådan dominerande faktor i området på grund av att de hade kontrollen av handeln, denna generande mycket pengar. Hansan hade således en ekonomisk makt där de kunde låna ut pengar till stater och furstar för att gynna sina egna intressen. De hade även en bundsförvant i den tyska orden som hade en stark militär maktposition i området under Hansans storhetsdagar... Köp tillgång för att läsa mer

Östersjöns historia och Hansan | Stormaktstiden | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2011-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den är informationsrik, och kortfattad.