1500- och 1600-talet | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • B
  • 6
  • 2309
  • PDF

1500- och 1600-talet | Sammanfattning

En sammanfattning av 1500- och 1600-talet där eleven bland annat sammanfattar hur Sverige blev ett enat rike.

Eleven har använt sig utav boken "Perspektiv på historien 1b" skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström.
Kapitel 6 och sid 99-142 i boken.

Lärarens kommentar

Du redogör relativt utförligt för händelseförlopp, orsak/konsekvenser, osv. Fortsätt så! I framtiden: bli mer nyanserad och få med såväl viktiga aktörer som strukturer som har medverkat eller motverkat i utvecklingen, eller påverkats av den med eller mot sin vilja och beskriv hur detta gick till. Värdera historisk utveckling genom att berätta mer om det som har påverkat många människor under lång tid. Om du berättar om detaljer hos personer, t.ex. så ska du motivera varför det är viktigt genom att ange vilken historisk betydelse det hade (annars är det inte viktigt). T.ex. KAN det vara intressant att Gustav Vasa fick en bra utbildning och satt fånge hos danske kungen en tid, EFTERSOM han sedan blev kung i Sverige och genomförde viktiga reformer baserat (bl.a) på hans kunskaper i ekonomi och bedrev en aggressiv utrikespolitik mot Danmark. I denna utveckling fanns förstås mycket annat som spelade in, men dessa detaljer kan var intressanta om man sätter dem i samband med utvecklingen.

Innehåll

1) Europa upptäcker världen
2) Renässans och reformation
3) Starkare stater, större krig + De nya stormakterna
4) Sverige blir ett enat rike + Stormaktstiden

Utdrag

Sverige blir ett enat rike:
I början på 1500-talet så fanns det inget Sverige som egen stat. Istället ingick Sverige i vad som kallades för Kalmarunionen. I denna union ingick tre länder. Sverige, Norge och Danmark. Våren 1520 så var Kalmarunionens framtid så gott som säkrad. Svenskarna, Unionens motståndare, var besegrade och deras ledare Sten Sture den yngre stupade i striden. Den danske kungen Kristian II intar Stockholm och fängslar unionens motståndare och avrättade ett hundratal personer på Stortorget i Stockholm. Detta är idag känt som Stockholms blodbad.
I Dalarna bodde en adelsman vid namn Gustav Eriksson (Vasa). Han och flera bönder gjorde uppror och fick mycket stöd av adelsmän men också av de tyska Hansastäderna som bidrog med pengar, krigsskepp och soldater. Den 6 juni 1523 blir Gustav Vasa krönt till kung. Nu behövde han betala av skulden till Hansan. Det var så reformationen tog plats. Influerade av Martin Luther så hävdade prästerna Laurentius Andreae och Olaus Petri att kyrkans ägodelar tillhörde folket och borde därför förvaltas av kungen. Ett annat sätt att få pengar till hansan var att effektivisera skatten. I fortsättningen skulle varje gård beskattas för sig. Självklart fanns det bönder som var missnöjda med systemet och gjorde uppror tillsammans med adelsmän. För att vinna över bönderna på sin sida inledde Gustav Vasa en propagandakampanj som innehöll inte bara löften utan även hot och en hel del smicker. År 1544 bestämde riksdagen att istället för att kungen skulle kunna väljas skulle den titel gå i arv inom Vasaätten och feodalismen var över.

Analys: I samband med att Sverige blev ett rike så fick det också en starkare centralmakt med ett effektivare skattesystem. Detta skedde gradvis och för att betala sin skuld till hansan så övertog Gustav Vasa förvaltningen av kyrkans egendomar liksom en del av kyrkoskatten. Han ville även beskatta bönderna på samma systematiska sätt. Dock vågade han sig inte på detta ännu eftersom att hans ställning som Sveriges kung var svag. Detta berodde på att stödet från bönder och adel var svagt. Anledningen var att Gustav Vasa tog till sig Martin Luthers idéer och ville göra sig av med den katolska kyrkan och istället göra Sverige protestantiskt. Kyrkans egendomar tillhörde folket och förvaltades av kungen. Kungens ombud lade därför beslag på kyrkoklockor, guld- och silverföremål... Köp tillgång för att läsa mer

1500- och 1600-talet | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.