1800-talet och idag - finns smutsen kvar under ytan? | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 4
  • 1768
  • PDF

1800-talet och idag - finns smutsen kvar under ytan? | Essä

En essä som tar upp och jämför 1800-talet med idag utifrån frågan: Finns smutsen kvar under ytan? Essäns tema är bland annat rättvisa och jämlikhet utifrån kön och etnicitet. Ett antal källor, bland annat romanen "Stolthet och fördom", citat av Abraham Lincoln och studier av rasbiologiforskaren Galton, belyser temat.

Utdrag

1800-talet var en tid präglad av nya idéer. Stora revolutioner ägde rum, och förändringarnas vindar blåste upp i storm. När vi tittar tillbaka mot 1800 talet idag så ser vi framförallt den skinande ytan. Vi ser förändringarna, vi ser förbättringarna. Hur var livet bakom den skinande ytan? Hur levde människorna? Vilka fördomar fanns och vilka rättigheter saknades? Frågan jag framförallt ställer mig är: Hur mycket har våra levnadsvillkor förbättrats?
Som kvinna under 1800 talet hade du inte samma förutsättningar som män. Redan när du föddes kunde du gissa dig till vilken framtid du skulle få. Föddes du som kvinna stängdes genast ett antal av möjligheternas dörrar. Vilket kön du föddes i bestämde till stor del vilka möjligheter du skulle få i framtiden. Möjligheter till frihet. Möjligheter till framgång. Ditt liv bestämdes utifrån förutsättningarna du fått av slumpen och av dina föräldrar. Vilken samhällsklass, vilket kön och vilken etnicitet du hade vid födseln begränsade dig.
“I will say, then, that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races—that I am not, nor ever have been, in favor of making voters or jurors of Negroes.”- Abraham Lincoln Det här är ett citat sagt av förenta staternas president. Det är i dag svårt att föreställa sig att en så högt uppsatt person uttalat sig så rasistiskt. På 1800-talet ansågs det dock inte som rasistiskt. Det var allmänt känt att svarta människor inte var lika mänskliga eller lika smarta som vita. Det publicerades mängder av undersökningar och forskning som ”bevisade” detta, så man såg honom inte som en rasist. Han sade ju bara sanningen. En av de på den tiden mest populära och nu mest kontroversiella teorierna är sir Francis Galtons bell curve theory. Enligt Galtons uppmärksammade studie Hereditary Genius så kunde en människas medfödda intelligens mätas och kontrolleras med hjälp av en vanlig ”bell curve” graf. I ett kapitel i studien kallat The comparative worth of different races så... Köp tillgång för att läsa mer

1800-talet och idag - finns smutsen kvar under ytan? | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-06-15
    jag tror att dett kan hjälpa mig