1:a Världskiget | Orsaker och konsekvenser | Jämförelse historieperspektiv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • A
  • 4
  • 1742
  • PDF

Fördjupningsarbete: 1:a Världskiget | Orsaker och konsekvenser | Jämförelse historieperspektiv

Syftet med fördjupningsuppgiften i Historia 2a är att få en större och tydligare bild av orsaker och konsekvenser av 1: världskriget. Dessutom jämförs de två historieperspektiven historiematerialism och idealism med varandra i förhållande till första världskriget.

Innehåll

Syfte
Bakgrund
Redovisning
Orsaker till krigets uppgång
Konsekvenser
Analys/reflektion

Utdrag

Syfte
Syftet med denna uppsats är få en större och tydligare bild av orsaker och konsekvenser av 1: världskriget. Och ställa de olika historieperspektiven mot varandra, jämföra dem och efter att analyserat dem klart kunna välja vilken historiesyn som beskriver kriget korrekt enligt mig själv. De frågor som jag ställer mig i arbetet är vad de olika perspektiven säger om just orsaker och konsekvenser.

Bakgrund
Första världskriget startade den 28 juli 1914. Detta krig engagerade många stormakter i Europa. De 2 allianserna som slogs mot varandra var De allierade (Storbritannien, Ryssland, och Frankrike) mot central makterna (Tyskland, Österrike-Ungern, och Italien). Man räknar med att ca 70 miljoner soldater deltog i detta krig som är ett av världshistoriens största. Fler än 9 miljoner soldater fick sätta livet till.
Det direkta startskotten för kriget utbröt som sagt 28 juli 1914 på mordet av prins Franz Ferdinand av Österrike. Han var tronarvinge i Österrike-Ungern. Han mördades av en serbisk nationalist. Mordet är känt som “skotten i Sarajevo”.
Det osmanska riket klev in i kriget 1914, Italien och Bulgarien 1915, samt Rumänien 1916. Ryssland tvingade sig dra sig ur kriget eftersom man hade fått problem på hemmaplan. Ryska revolutionen startade 1917 och då drog sig alltså Ryssland ur. Efter att tyskarna gått starkt på västfronten hoppade även USA in i kriget år 1918. De allierade + USA satte då en stor press på Tyskland som vid denna tidpunkt hade problem med revolutionärer. Man kom då överens om en vapenvila den 11 november 1918. Som blev känd som Stilleståndsdagen. Kriget avslutades alltså med seger för de allierade.
När kriget avslutades hade fyra stora länder blivit besegrade både militärt och politiskt... Köp tillgång för att läsa mer

1:a Världskiget | Orsaker och konsekvenser | Jämförelse historieperspektiv

[0]
Inga användarrecensioner än.