300 | Historiebruk i film | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • C
 • 6
 • 1788
 • PDF

300 | Historiebruk i film | Analys

En analys av filmen "300", med fokus på verkets historiebruk. Eleven berättar om hur filmen har valt att skildra slaget mellan Sparta och Perserna vid Thermopyle, och diskuterar filmens symbolik och nutida kopplingar. Avslutningsvis utreds filmens historiebruk utifrån olika perspektiv.

Elevens kommentar

Behövdes nog vara mer utförligt gjord.

Innehåll

Historiebruk i 300

- Liknelser
- Regissören
- Vad ser USA för likheter mellan sig själv och Sparta?
- Nutida kopplingar
- En hyllning till hotad manlighet
- Historiebruk
- Vetenskapligt historiebruk
- Existentiellt historiebruk
- Moraliskt historiebruk
- Ideologiskt historiebruk
- Politiskt-pedagogiskt historiebruk
- Kommersiellt historiebruk
- Icke-bruk av historia
- Källförteckning

Utdrag

Enligt tolkningen så kan man se paralleller med filmen och dagens politik i USA. Då menar jag den amerikanska högern, som ser USA som ett demokratiskt och rättvist land, liksom som Sparta ses i filmen. Jag kan tycka det är svårt att tänka mig Barack Obama ska jämföra ett krig idag med ”slaget vid Thermopyle”. Ett skäl till det är att detta krig utspelade sig för ca 2500 år sedan, och att det därför är... Köp tillgång för att läsa mer

300 | Historiebruk i film | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bästa tack för hjälpen