5:2 – metoden - En fungerande diet? I Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 11
  • 4264
  • PDF

5:2 – metoden - En fungerande diet? I Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om 5:2-metoden, som avser att undersöka om det är en fungerande diet som leder till varaktiga resultat och bättre hälsa. Eleven intervjuar ett flertal personer i varierande åldrar som följer/har följt dieten, och han väljer även att själv genomföra dieten för att få så stor inblick i metoden som möjligt.

För att redogöra för ämnet utgår primärt från följande frågeställningar:

- Vad är 5:2 – metoden och hur fungerar den?
- Hur reagerar man på dieten?
- Hur har metoden spridit sig och hur har det påverkat den?
- Är den bättre än andra metoder?

Innehåll

5:2 – metoden - En fungerande diet?

- Abstract
- Inledning & syfte
- Bakgrund
-- Kort om livsstilar
-- Mer om fasta
-- Vad är 5:2-metoden och hur fungerar den?
- Metod och källkritik
-- Frågor till de intervjuade
- Resultat
-- Hur reagerar man på dieten?
-- Nackdelar/ risker med 5:2- dieten
-- Mina erfarenheter med 5:2
-- Samhället
- Diskussion & slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Många dieter kan dock upprätthållas tillräckligt länge för att kallas livsstil, men det viktiga att poängtera här, är att ju striktare dieten är, desto svårare kommer det vara att upprätthålla dieten. Förutom att kanske få underskott av vissa viktiga ämnen eller annan form av föda, är det för de flesta människor psykiskt svårt att konstant leva under en press av att behöva förbjuda sig själv från saker. En metod som länge har visat sig hålla, som människor mycket mer sällan fuskar från, till skillnad från... Köp tillgång för att läsa mer

5:2 – metoden - En fungerande diet? I Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.