Abrahamitiska religioner

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 3
 • 1601
 • PDF

Abrahamitiska religioner

1) De tre abrahamitiska religionerna har många gemensamma beröringspunkter. Lyft fram tre punkter som du tycker är viktiga för att visa på religionernas likheter! Motivera dina val!

2) Välj likaså tre punkter som du tycker visar på religionernas olikheter. Motivera dina val!

3) I Sverige har vi sedan ganska lång tillbaka en religionsfrihetslagstiftning som säger att alla har rätt att uttrycka sin tro, så länge det inte bryter mot svensk lag. Trots detta är det inte alltid lätt att leva som troende i dagens Sverige. Diskutera vilka problem du tror kan uppstå om man vill leva som troende jude, kristen eller muslim i Sverige. Motivera!

4) Slutligen; fundera över vad du gillar respektive ogillar i de olika religionerna! Du måste välja något positivt och något negativt ur varje religion! Motivera!

Abrahamitiska religioner

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-29
  det här ämnet är bra därför jag har vet mer om Abrahamitiska religioner
 • 2015-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl skriven uppsats med mycket intressant fakta.
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välarbetad struktur genom texten,
 • 2015-03-24
  Skriven av Studerande på Termin 3
  välskriven och bra förklaning