Affärsetik | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Företagsekonomi A
 • C
 • 1
 • 424
 • PDF

Affärsetik | Inlämningsuppgift

Eleven har gjort en inlämningsuppgift där hon reflekterar kring affärsetik.
Eleven läser Företagsekonomi på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Notera att källor saknas.

Utdrag

Affärsetik bör vara grunden i alla företags värderingar och man bör uppträda med god etik, i både de legala och etiska förpliktelserna. Ärlighet är viktigt i alla situationer och ett företag som betraktas som etiskt försvarbart bör till exempel ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Jag kommer att reflektera över och jämföra mitt eget case med ett annat som presenterades.

Caset som min grupp presenterade handlade kortfattat om att personal blivit orättvist behandlad, pga. utländsk bakgrund. När chefen i företaget gav bort befordran handlade hon orättvist. Hon såg klart och tydligt ofantliga skillnader mellan de anställda, trots detta väljer hon att ge bort befordran till tjejen som inte gör sig......... Köp tillgång för att läsa mer

Affärsetik | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej, bra stödmaterial

Material relaterade till Affärsetik | Inlämningsuppgift.