Ryska revolutionen och Lenin | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 823
 • PDF

Ryska revolutionen och Lenin | Frågor och svar

Frågor och svar kring den ryska revolutionen. Fokus ligger bland annat på revolutionens orsaker, Lenins roll, Februarirevolutionen, Oktoberrevolutionen samt inbördeskriget som följde revolutionen.

Innehåll

1. Vad var orsakerna till revolutionen?
2. Beskriv Lenins syn på hur tsarväldet skulle störtas och hur den skiljde sig från andra riktningar inom den ryska oppositionen!
3. Bolsjevikernas paroll under perioden mellan februarirevolutionen och oktoberrevolutionen 1917 var ”Fred, bröd och jord – all makt åt sovjeterna”. Varför väckte det gensvar bland folket?
4. Jämför de två revolutionerna i Ryssland, likheter och skillnader.
5. Varför blev det inbördeskrig efter revolutionen?
- Källor

Utdrag

1. Orsakerna till den ryska revolutionen berodde på att Rysslands bönder i början på 1900-talet dignade under de tunga avgifter som byarna pålagts i samband med livegenskapens avskaffande. Den växande befolkningen på landsbygden led av brist på jord medan adeln satt kvar på sina stora egendomar. Samtidigt hade industrialiseringen skjutit fart, delvis bekostad av utländska investeringar. Politiskt styrdes Ryssland alltjämt enväldigt av tsaren och hans rådgivare och tsarfamiljen levde överdådigt och omgivna a bugande tjänare.

Dessutom var all kritik mot enväldet olaglig och regimens motståndare var tvungna att verka underjordiskt. Tsarens polismakt hotade ständigt att fängsla dem och deportera dem till Sibiren.


2. Lenin, ledare för bolsjevikerna, trodde inte att tsarismen kunde störtas genom individuella terrordåd. Han tyckte den ryska borgerligheten var för svag för att största... Köp tillgång för att läsa mer

Ryska revolutionen och Lenin | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra frågor med utförliga svar skulle nog vart lite bättre med mera fördjupade svar.