Amerikanska, franska och industriella revolutionen | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 4
 • 2056
 • PDF

Fördjupningsarbete: Amerikanska, franska och industriella revolutionen | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för tre olika revolutioner under 1700-talet: industriella revolutionen, amerikanska revolutionen och franska revolutionen. Eleven beskriver bland annat deras bakgrund, händelseförlopp och följder, samt diskuteras deras samband. Vidare så presenteras även viktigare företrädare/ledare under revolutionerna. Innehåller källor.

Innehåll

Amerikanska, franska och den industriella revolutionen
- Bakgrund till revolutionerna
- Kort skildring av händelseförloppen
- Följder av revolutionerna
- Samband mellan revolutionerna
- Viktiga företrädare och deras roll

Utdrag

"Bakgrund till revolutionerna
Den industriella revolutionen började någonstans vid mitten av 1700-talet. Ångmaskinen och spinnhjulet hade uppfunnits, dessa spelade en stor roll för revolutionen. Revolutionen tog sin start i Storbritannien, bönder som arbetade oerhört hårt fick ett enklare liv genom att låta maskiner göra jobbet, det ledde till en industriell revolution. Maskinerna mot arbetskraften.

Amerikanska revolutionen började vid ungefär år 1770. Krig mellan Storbritannien och Frankrike man kämpar om Amerika, det slutar med att britterna vinner och får makten i Amerika. Men invånarna i Amerika blir missnöjda, engelsmännen inför en skatt på kolonierna och till slut, när engelsmännen inför en skatt på te så kunde amerikanerna inte ta mer, man gjorde uppror. ”The Boston tea-party”, amerikanerna tog sig ombord på ett engelskt fartyg och välte över engelsmännens te. Revolutionen tog sin början.

Franska revolutionen tog sin start år 1789. Frankrike låg i en ekonomisk kris, kung Ludvig XVI ville höja skatterna. Detta ledde till ett uppror från det tredje ståndet, den stora delen av människorna från det första samt det andra ståndet var skattebefriade så om skatterna skulle höjas betydde det att tredje ståndet skulle få betala mer. Detta var början till en revolution."... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska, franska och industriella revolutionen | Historia A

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket användbar! Noggrannt skriven och tillräcklig information.
 • 2014-01-03
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-04-26
  Tack, det var jätte bra skrivet
 • 2015-11-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den är helt otroligt braaa skriven.