Amerikanska revolutionen | Bakgrund, Förlopp och Följder | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • G
 • 2
 • 785
 • PDF

Fördjupningsarbete: Amerikanska revolutionen | Bakgrund, Förlopp och Följder | Sammanfattning

En kortare och enklare fördjupningsuppgift om den amerikanska revolutionen, där fokus ligger på revolutionens bakgrund, förlopp och följder. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Ok.

Elevens kommentar

Den är väldigt basic.

Innehåll

- Bakgrund
- Förlopp
- Följder

Utdrag

"1775 utbröt också strider mellan amerikanska och brittiska soldater. Året därpå utfärdade kontinentalkongress den så kallade oavhängighetsförklaringen. I texten utropades självständighet för “Amerikas förenta stater”. Då gavs även en motivering till varför amerikanarna ansåg brytningen med kungen laglig. Dom hade nämligen hittat i en lagbok där det stog “Emedan regeringar endast existerar med undersåtar medgivande och med deras vilja”. Kvällen samma dag fällde folket omkull engelska kungens staty i Philadelphia och smälte ner den till kulor till amerikanska trupper, Frihetskriget startar.
Britterna hade professionella soldater medans kolonisterna hade en illa utrustad armé. I de första slagen kämpade kolonisterna hårt men de förloade ändå. Fast sedan fick kolonisterna George Washington som ny befälhavare.

När det gällde vapen och annan utrustning var Washingtons män underlägsna men de var snabba och smidiga. Därför slogs de till med snabba attacker och sedan försvann till landsbygden. På landsbygden fick dem mat och skydd av vänliga landsmän, engelsmännen kunde inte hitta något sätt att stoppa dom."... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska revolutionen | Bakgrund, Förlopp och Följder | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Kort, allt för enkel.