Amerikautvandringen i Sverige | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • MVG
  • 1
  • 483
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Amerikautvandringen i Sverige | Historia A

En kortare fördjupningsuppgift, där eleven redogör för Amerikautvandringen i Sverige. Fokus ligger bland annat på drivkrafterna bakom utvandringen, samt två huvudperioder då svenskarna emigrerade till USA. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

MVG.

Elevens kommentar

Kan eliminera eventuella grammatiska fel.

Utdrag

"Drivkrafterna till denna stora emigration var olika. Mestadels handlade det om dåliga ekonomiska och sociala villkor såsom fattigdom och religionens begränsade utöving. En del hade bara äventyslust men alla de som emigrerade hade drömmar och hopp om en bättre framtid.

Det fanns två perioder av utvandring, den ena var före inbördeskriget i USA, det var då pionjärutvandrare lämnade Sverige för det okända och det var de som senare utlöste den organiserade massutvandringen efter att inbördeskriget i USA upphörde (1865).

Den personliga anknytningen och kontakten till tidigare emigranter hade en stark påverkan. Det var många som blev fascinerade av pionjärernas reseberättelser och emigrerade på grund av dessa."... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikautvandringen i Sverige | Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.