An English-Speaking World | En engelskatalande värld

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Engelska A
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 643
 • PDF

Essä: An English-Speaking World | En engelskatalande värld

En fördjupningsuppgift på engelska, där eleven diskuterar engelskan som ett världsspråk (English as a world language). Fokus ligger bland annat på antalet människor som talar engelska, engelska inom filmvärlden och datorvärlden samt varför engelskan är så viktig att kunna tala idag. Noter att källor saknas.

Utdrag

"In many countries, English is the sole language. It is places like the U.S.A., Australia, New Zealand, Ireland and the United Kingdom. And as I understand it, these countries are former British colonies.
The English language is commonly used for the communication of information and news. As it is to day I think that about three quarters of all electronic messages and telegrams are send in English. And 80 percent of all computer data in the world processed and stored in English. And much satellite communication is also carried in English. I have read on the Internet that about five thousand newspapers, what is more then half of all the newspapers published in the world, are published in English."... Köp tillgång för att läsa mer

An English-Speaking World | En engelskatalande värld

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Dålig, inga exceptionellt utbildade källor som anknyter till det faktum som utkastet avger.
 • 2014-05-12
  Väldigt bra skrivet. Källor saknas
 • 2015-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skriven...........