Filosofi genom tiderna | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Filosofi A
 • MVG
 • 5
 • 1735
 • PDF

Filosofi genom tiderna | Fördjupningsuppgift

I alla tider har människorna frågat sig vad som är rätt och gott. De har också frågat sig hur de ska leva sitt liv på bästa sätt. Svaret på dessa frågor har skiftat beroende på vilken period och filosof som har fördjupat sig i frågorna.

I denna fördjupningsuppgift har eleven undersökt olika filosofier som präglat i olika tidsepoker. Eleven har också delat med sig av sina egna tankar och åsikter om de olika filosofierna.

Innehåll

Antiken
Hellenismen
Medeltiden
Renässansen
Källförteckning

Utdrag

Antiken
Antikens främsta filosof var Sokrates. Han gick runt på stan och ställde filosofiska frågor till folk. Han tänkte att grunden för att kunna göra rätt och gott var kunskap. För att nå fram till kunskap behöver man hjälp av en ”barnmorska”. Genom att ställa sina frågor trodde han att han skulle kunna locka fram kunskap. Det var hans s.k. barnmorsketeori.
På frågan vad som är rätt och gott svarade han att den som har kunskap om vad som är rätt och gott kommer också att göra det rätta och goda. Gör vi fel så beror det på att vi inte vet bättre. Det är därför viktigt att vi får mer kunskap.
Hur ska vi då veta vad som är rätt och fel? Sokrates svarade att man genom att lyssna på sin inre röst kunde veta vad som är rätt. Han menade också att det beror på att vårt förnuft inte har lärt sig att skilja på rätt och orätt. Det är alltså inte samhällets fel.
Detta är något som inte jag vill hålla med Sokrates om. Jag tror att den miljö som vi lever i och växer upp i har en stor påverkan på oss. Under uppväxten talar våra föräldrar om vad som är rätt och fel och i skolan får vi också lära oss hur vi ska handla. Vi får också massor med kunskap och ändå gör vi fel gång på gång. Många av de fångar som sitter på våra fängelser är hyperintelligenta och de vet mycket väl vad som är rätt och fel men begår brott i alla fall. Jag tror att miljön har den största inverkan på vårt handlande. Hur ska vi då leva våra liv för att bli lyckliga? Enligt Sokrates var det omöjligt att bli lycklig om man handlade mot sin egna övertygelse. Den som vet hur man blir lycklig, blir också lycklig. Det är alltså detsamma som Sokrates sa att den som vet vad som är rätt han gör också det rätta.

En annan känd filosof under Antiken var Sokrates lärjunge Platon. Han hävdade att värdena
– det goda och det rätta – finns oberoende av oss och att de är absolut sant att man kan ... Köp tillgång för att läsa mer

Filosofi genom tiderna | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2010-02-16
  Jag tycker det är bra struktur på arbetet. Det är lätt att hänga med i texten. Det är en bra analyser igenom hela arbetet. Jag ser inga större brister i texten, kunde varit lite tydligare källor.
 • 2012-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra skrivet! lätt att förstå de olika teorierna.