Antik lyrik, medeltid och norrön litteratur | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska A
 • Inget betyg givet
 • 11
 • 3019
 • PDF

Antik lyrik, medeltid och norrön litteratur | Sammanfattning

En sammanfattning i punktform om antiken.
Det är skrivet av en elev som läser kursen Svenska A och som går i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Innehåll

Grekerna
Gudar och hjältar i dikten
Myten om trojanska kriget
Iliaden och Odysséen
Gudar, människor och samhälle i dikterna
Dikternas tillkomst
Lyrik – inte bara om kärlek
Dramats födelse
Aiskylos
Sofokles
Euripides
Aristofanes
Historieskrivning och filosofi
Historieförfattarna
Filosoferna
Talekonst
Medeltiden
Riddardiktning
Krigisk livsstil och hövisk
Den berättande hjältedikten
Trubadurer och minnesångare
Riddarromanen
Stadskulturens diktning
Dante och hans gudomliga komedi
Beatrice
Divina Commedia
Vad ville Dante säga?
Boccaccio
Chaucer
Villon
Den isländska medeltidslitteraturen
Samhälle och dikt på Island
Eddadiktning
Gudadikter
Hjältedikter
I eddadikterna:
Skaldediktning
Snorre Sturlason
Sagalitteraturen
Släktsagan

Utdrag

Grekerna
- Under Antiken (800 f.kr. 400 e.kr.) skapade grekerna mästerverk inom skulptur och byggnadskonst.
- De resonerade olika sätt att styra en stat och använde sig av demokrati redan på 400-talet f kr. De strävade efter förståndsmässiga förklaringar till världens egenskaper och diskuterade livsfrågor. De kallade denna strävan för filosofi (kärlek till visdom).
- Den grekiska kulturen spreds till områden runt Medelhavet.
Gudar och hjältar i dikten
- Myt – berättelser som kan handla om hur världen skapats, hur folket kommit till eller om väldiga strider som utkämpats av hjältar. Speciellt när berättelserna handlar om gudar eller övernaturliga varelser är det en myt.
- Rapsod – Kringvandrande sångare, berättare. Sjöng eller reciterade under äldre tid dikter med mytologiskt stoff. I Grekland trodde man att rapsodernas kunskap kom från muserna – sånggudinnorna. Få var läskunniga på denna tid så rapsoderna fick muntligt improvisera långa berättelser. De fick lära sig alla dikter utantill och det kunde ta flera timmar att framföra dem.
Myten om trojanska kriget
Läs de viktigaste händelserna om myten på s. 19.
- Hybris – övermod.
- Myten hämtar sitt stoff från tre olika fält:
- Gudarnas värld. Myten startar upp i Olympen, gudarna ingriper ständigt i olika händelser. De stridande parterna stöds av olika gudar.
- Släktkrönikan. Kända kunga- och aristokratsläkter.
- Historiska händelser. Ett krig utkämpas, en stad belägras och förstörs.
Iliaden och Odysséen
Läs s. 20
Gudar, människor och samhälle i dikterna
Läs s. 21-22
- Den sextaktiga hexametern - varje rad har sex versfötter. Alla berättande dikter (epos eller epik) under Antiken är skrivna på detta sätt.
- Att försöka mäta sig med gudarna är hybris, som straffar sig.
Dikternas tillkomst
s. 22
- Homeros – diktaren till Iliaden och Odysséen.
Lyrik – inte bara om kärlek
- Lyrik – poesi (dikter), mer känslor än händelser. Avsedd att sjungas. Ordet lyrik kommer från stränginstrumentet lyra. Grekerna skilde mellan körlyrik och sololyrik.
- Körlyrik – framfördes vid religiösa ceremonier och idrottstävlingar. Inte mycket som bevarats av körlyriken till vår tid.
- Sololyrik – Delades in i två grupper av män eller kvinnor. Vid männens dryckeslag sjöngs dikter med politiskt innehåll eller om de gamla hjältarna. För kvinnorna framfördes, av det man vet, mest kärleksdikter.
- Sapfo (ca 610 f kr) – mest berömda av de äldre grekiska lyrikerna.
Hon vistades för det mesta på ön Lesbos med en grupp av unga kvinnor ur aristokratin. Hon var deras lärarinna inom musik, dans och poesi. Hennes bevarade dikter riktas till kvinnor eller handlar om kvinnor.
Dramats födelse
- Enligt en saga är en grek vid namn Thespis teaterkonstens fader. I körlyrik så brukar oftast två körer – strofer och motstrofer, sjunga mot varandra. Det sägs då att Thespis hade skilt en sångare ur kören och gett honom en självständig roll – en typ av skådespelare.
- Först var teatern bara knutet till Aten – spreds på 300-talet till andra städer i Grekland. Man spelade först på agora (torget) men sedan flyttade man föreställningarna till sluttningen av Akropolisberget.
- Dramat var bundet till festerna till guden Dionysos (lantlig gud) ära – firades tre gånger om året. Han förbinds med:
- Satyrer och silener – manliga varelser som tillverkas med bockfot eller hästöron.
- Menader – oemotståndliga kvinnovarelser.
- Innehållet i dramerna hade inget att göra med Dionysos.
- Vid Dianysosfesten tävlade författarna med varandra. Var och en skulle framföra tre tragedier (sorgespel) och ett satyrspel (kören var utklädd till satyrer). Efter alla .... Köp tillgång för att läsa mer

Antik lyrik, medeltid och norrön litteratur | Sammanfattning

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  BRA ATT MAN FÖRSTÅR OCH BRA FAKTA , DET HJÄLPTE MIG JÄTTE MYCKET
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2012-09-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  lkkkkkkkkkkkkkjkjkjkjkjkjkjk
 • 2011-04-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra defgrthyjukiokuytrwqswdgrthyjuikukytrwse