Farstaängsskolan och montesoripedagogik | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 1
 • Annat
 • G
 • 6
 • 2554
 • PDF

Farstaängsskolan och montesoripedagogik | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven skriver om sin praktik på Fastaängsskolan. Eleven beskriver framförallt den pedagogik som används och som baseras på Maria Montessoris metod.

Innehåll

Montessoripedagogik
Ur Skollagen
Ur läroplanen Lpo-94
Personal möten
Samverkan med hemmet
Farstaängsskolans handlingsplan/likabehandlingsplan
Värdegrund
Föräldrar
Att vara en väl förebil
Pedagogisk arbete
Planering
Genomförande
Utvärdering
Källor

Utdrag

Farstaängsskolan är en friskola som ingår i företaget Tillit Knatteborgen AB. Företaget har sammanlagt fem friskolor. Företaget startade sin verksamhet år 1992. Farstaängsskolans organisation består för närvarande av klasserna 1B, 1-2C, 2-3A, 2-3D, 2E, 4-6A, 4-6B och 4-6C samt förskoleklasserna Korallen och Sjöstjärnan. Dem har ca. 200 elever. Farstaängsskolan hämtar mycket inspiration från Montessoripedagogiken. Den är inte en renodlad Montessoriskola. Maria Montessoris pedagogik bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna har växt fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Barnen ska ha stor frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt. För att kunna möte barns behov av aktivitet och motorik finns Maria Montessoris praktiska arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp.
Lärarens uppgift är inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Läraren berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar, visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet skall användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling, eller som Maria Montessori uttryckte det: ”Hjälp mig att göra det själv." Dessutom utbildas två av personalen varje år i en 20 poängskurs Montessoripedagogik.
Min första vecka på praktiken var i förskoleklasser Korallen och Sjöstjärnan som har i dagsläget 37 barn inskrivna. Dem är också utgår Montessoripedagogiken och arbetar utifrån barnet, hjälp barnet att hjälpa sig själv, ge dem den tid de behöver för att kunna utveckla sin självständighet. Samlingar och genomgångar har de på en stor matta. De använder delar av Montessorimaterial i undervisningen.
Verksamheten i förskoleklasserna bedrivs mellan 8.00–12.00, därefter är det fritids. Det är samma personal mellan kl. 8.00 – 17.00. Tiden före kl. 8.00 och efter 17.00 har man möjlighet att vara på fritidsavdelningen Pirayan i andra huset. Så här se ut en dag på skolan:

8.00-8.20 Läsning, pyssel, barnen har möjlighet att i lugn och ro komma i gång med dagen.
8.20-8.35 Samling, upprop, går igenom dagens aktiviteter.
8.35-9.30 Arbetspass/aktivitet
9.30-10.00 Rast
10.00-10.45 Arbetspass/aktivitet
10.50-12.00 Lunch, lunchrast
12.00-12.15 Samling, man sammanfattar dagen
12.30-18.00 fritids

Korallen och Sjöstjärnan arbetar efter en gemensam utarbetad arbetsplan som revideras och utvärderas varje år och de arbetar temainriktat under läsåret och har ett pågående tema hela tiden.
Svenska och matematiklektionerna till det aktuella temat för att de arbetar tillsammans med barnen är flexibla då det gäller arbetsplaneringen och att lyssna in vad barnen är .... Köp tillgång för att läsa mer

Farstaängsskolan och montesoripedagogik | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-02
  Den innehåller allt information som man söker efter!
 • 2021-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jätte bra