Fattigdom | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 8
 • 1287
 • PDF

Fattigdom | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om fattigdom där eleven bland annat definierar fattigdom och diskuterar hur man kan minska den.

Innehåll

Inledning
Syfte
Frågeställning
Fakta
Definition fattigdom
Kvinnor i fattigdom
Konflikter
Demografiska transitionen
Diskussion

Utdrag

Definition fattigdom
Fattigdomen är något som är väldigt svårt att säga exakt vad det är, är det att inte ha råd med mat, att inte ha tak över huvudet, att vara sjuk och inte ha tillgång till vård eller att inte få gå i skolan?
FN-förbundet Globalis beskriver fattigdom med: ”Fattigdom innebär brist på valmöjligheter och brist på anständig levnadsstandard. Fattigdom begränsar människors möjlighet till att ha inflytande över sin egen livssituation och begränsar de enskilda valmöjligheterna.”

Fattigdom delas ofta in i två olika svårighetsgrader, absolut och relativ fattigdom. Absolut fattigdom är när man lever på under 1 dollar om dagen. Relativ fattigdom innebär sett i förhållande till större delar av befolkningen.
Idag uppgår antalet absolut fattiga till 1 miljard människor, två miljarder människor har inte tillgång till rent vatten, en miljard barn kan inte gå i skolan och två miljarder saknar sanitära förnödenheter.¨

Kvinnor i fattigdom
De fattigaste människorna i världen är nästan alltid kvinnor, när kvinnorna får bättre ekonomi gynnas hela familjen av det och fattigdomen minskar. För att kvinnors underordnade ställning ska kunna brytas krävs jämställda ekonomiska möjligheter, detta är även nödvändigt för en hållbar ekonomisk och demokratisk utveckling. Kvinnors tillgång till utbildning, tillgång och ägande av jordbruksland och boende och kvinnors tillgång till betalt arbete via företagande och formell anställning måste... Köp tillgång för att läsa mer

Fattigdom | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra arbete, innehållsrik osv.
 • 2014-03-04
  VERKIGEN BRRRA ARBETE
 • 2011-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  uuugikuoyhlilopyhjuöp