Ateism och gudsförnekelse | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Religionskunskap B
  • MVG
  • 8
  • 2236
  • PDF

Ateism och gudsförnekelse | Fördjupningsarbete

Fördjupningsarbetet innehåller information och diskussion om ateism.

Eleven svarar på följande frågeställningar.
- Vad har ateismen för historisk bakgrund?
- Vad innebär ateism?
- Hur uttrycker sig ateismen idag?

Innehåll

Inledning
Ateism och gudsförnekelse
Historisk bakgrund och betydelse
Varianter
Med ateism som argument
Social ateism
Avslutande diskussion
Källförteckning

Utdrag

Historisk bakgrund och betydelse:
Ateismen uppkom som en fulländad filosofisk teori under 1600- och 1700-talet i den takt som den moderna naturvetenskapen expanderades i västvärlden. Denna typ av religiösa tankegångar finner man även tidigt i mänsklighetens historia, bl.a. i Indien förekom filosofskolor som inte accepterade hinduismens äldsta texters, Vedas, auktoritet. Inslag av ateism finns även inom jainismen och buddismen, men de i det antika Grekland fanns ingen systematisk ateism, däremot hade man hittat naturliga förklaringar för tidigare religiöst tolkade fenomen. Från början hade ordet ateism en negativ klang och under den tid i historien då religionen hade en viktig samhällsroll i västvärlden såg man på ateism som moraliskt felaktigt och samhällsfarligt. I Storbritannien under 1800-talet fick ateister exempelvis inte vittna inför domstol.
Ateism kommer ursprungligen från franskans athéisme, från grekiska a för nekande och theo's som betyder gud. Frasen innebär i huvudsak åsikten att det inte finns någon gud, men den modernare och mer exakta innebörden kan vara att uttrycket ”det finns en gud” är falsk, eller att satser om gud är meningslösa. Man lever efter en avsaknad tro på en eller flera gudar. Man bör skarpt skilja på ateism och agnosticism, vilket är åsikten att vi inte vet om Gud finns eller inte. Det är en mer allmän skeptisk syn på att någon gång kunna svara på ”de eviga frågorna”.
Det finns många bakomliggande faktorer som gör att människor blir ateister, men de vanligaste orsakerna eller motiveringarna är att religionen har gjort skada i världen, att den inte är relevant för människan eller att det inte finns tillräckliga gudsbevis, bland annat att man ser världen som en vidrig plats där det omöjligen kan finnas en gud. Man menar att man kan besvara livs- och moralfrågor med samma kodex som religiösa människor utan hjälp av gudar eller heliga skrifter. Ateister tar sig även frihet till att hitta på egna svar om vad det innebär att vara människa, som de besvarar med teologiska och etiska synpunkter.
De mer radikala ateisterna menar att religion hindrar människor att tänka på ett rationellt och objektivt sätt, inte ger lika behandling för kvinnor och homosexuella, segregerar människor vilket orsakar krig och konflikter samt har en hierarkisk..... Köp tillgång för att läsa mer

Ateism och gudsförnekelse | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.