Atomer | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Fysik
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 431
  • PDF

Atomer | Sammanfattning

En sammanfattning av vad atomer är för något.
Eleven går i årskurs 9 i grundskolan.
Notera att källor saknas.

Innehåll

Atomens delar
Atomens historia
Atomnummer och masstal
Isotoper
Atommassa
Formelmassa
Elektronhöljets skal

Utdrag

Atomens delar:
Atomens beståndsdelar kallas elementarpartiklar. De viktigaste är protoner, neutroner och elektroner. Protonerna och neutronerna finns i kärnan. Runt kärnan kretsar i mycket hög hastighet elektroner i något som kallas elektronhölje.
Atomens historia: Greken Demokritos som levde på 400-talet f.kr. ansåg att materien runt omkring oss bestod av osynliga smådelar. Han kallade dem atomer. Atom kommer från det grekiska ordet atomos som betyder odelbar. Det var ingen som trodde på honom, och hans idéer föll i glömska lång tid framöver. Under 1700-talet började man åter intressera sig om hur ämnen var uppbyggda. I början av 1800-talet presenterade.... Köp tillgång för att läsa mer

Atomer | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.