Autism | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • G
 • 8
 • 2298
 • PDF

Autism | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som avser att utreda den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen autism. Eleven avser att få inblick i hur det är att leva med autism och svårigheterna som den drabbade möter. Sjukdomens olika symptom och orsaker diskuteras, samt hur det är att leva med autism och dess behandlingsmöjligheter.

Följande frågeställningar lyfts fram i arbetet:

• Vad är autism?
• Vilka är symptomen?
• Vilka typer av autism finns det?
• Vilka är orsakerna till autism?
• Hur är det att leva med autism?
• Kan autism botas?

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Autism

- Vad är autism?
- Diagnos
- Vilka är orsakerna till autism?
- Hur är det att leva med autism?
- Sammanfattning

Utdrag

Om barnet ska börja i en vanlig skola så får föräldrarna prata med skolledningen om vad som är bäst för barnet och så har barnet med sig en assistent på vissa lektioner som ska hjälpa en. Barn med autism är oftast mobbade på grund av deras märkliga beteende.

Tonåren kan vara jobbigast för personer med autism för att då sker det många förändringar. Då förändras både kroppen och själen. Hormoner utsöndras i kroppen och ger psykiska och fysiska biverkningar. Höga krav ställs från skolan och... Köp tillgång för att läsa mer

Autism | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  uppsatsen var enkel astt läsa och sätta sig in i men den bar lite kort..
 • 2015-11-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet till stor nytta
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppgift som varierar.
 • 2015-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa