Bör djurrätt existera? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Filosofi A
 • MVG
 • 4
 • 1203
 • PDF

Bör djurrätt existera? | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om djurrätt. Eleven diskuterar utifrån olika perspektiv om djur ska ha rättigheter.

Utdrag

En relativt ny filosofisk fråga är den om djurrätt. Min text kommer att handla om djurens rättigheter med utgångspunkt i Tom Regans text ”Djurens rättigheter”. Jag kommer att fokusera på rättighetsaspekten och inte etiken. Huvudfrågan kommer alltså vara om – som rubriken avslöjar – djurrätt bör existera. Alltså om djur ska ha rättigheter.

Jag vill dock börja med att skriva om varför det är mer intressant att diskutera djurrätt ur ett rättighetsteoretiskt perspektiv i jämförelse med ett utilitaristiskt. Utilitarismens mål med tillvaron är att maximera den totala lyckan genom att förhindra det totala lidandet. En fin tanke kan tyckas, men när man diskuterar just djurrätt så kan man se de brister som gör att jag är negativt inställd till den. Peter Singer – en utilitaristisk resonör – anser att djuren är lika mycket värda som människan eftersom de har förmåga att känna lycka och smärta.

Peter Singer anser därför att om man förbjuder människan att döda djuren så skulle oerhört mycket lidande besparas och därför är det fel att döda djur. Tom Regan visar på ett brilliant sätt där Singers argumentation brister. I hans tankeexperiment med ”tant Bea” så visar han utilitarismens bristande respekt för individen.

Andra invändningar man kan rikta mot utilitarismen är att det är svårt att jämföra lidande mellan arter. Hur många myror krävs det exempelvis för att motsvara det lidande en..... Köp tillgång för att läsa mer

Bör djurrätt existera? | Diskuterande text

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra men saknar källor och helt plötsligt byter uppsatsen ämne och snackar om barn och dess handikapp..
 • 2014-10-13
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Tack för bra uppsats som hjälpte mig i mitt egna arbete om djurrätt i filosofi!
 • 2016-03-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet!!!!!!!!!!
 • 2015-07-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra resonemang! Tydlig och bra

Material relaterade till Bör djurrätt existera? | Diskuterande text.