Bangladesh - Ett land i en ond cirkel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Geografi B
 • Inget betyg givet
 • 18
 • 5122
 • PDF

Bangladesh - Ett land i en ond cirkel

Vår uppsats har som syfte att få djupare kunskap i hur ett land som Bangladesh hindras av sin egen natur till att utvecklas. Vi vill få reda på hur naturkatastrofer kontrollerar landet, och vad det har för konsekvenser, både för landet och den civila befolkningen.
Vi kommer att börja vår uppsats genom att beskriva naturen och klimatet som finns i landet för att se om naturen och klimatet är kopplat med att Bangladesh är ett av de mest utsatta och olycksdrabbade länderna i världen.
Utav alla de naturkatastrofer som inträffar i området har vi valt att inrikta oss på översvämningar, som sker årligen och medför stor förstörelse för landet. Vilka samband finns det mellan översvämningarna och landets dåliga ekonomi?

För att kunna besvara den första frågan kommer vi att undersöka varför och hur översvämningarna sker och hur de drabbar ekonomin, gott på ont. För att ta reda på vilka konsekvenser den dåliga ekonomin har på landet kommer vi att belysa den underutvecklade utbildningen, den drastiska befolkningstillökningen och de personliga effekterna som befolkningen upplever utav detta.
I denna uppsats kommer vi även att beskriva hur arbetet mot översvämningarna sker genom nationell, internationell och organisationers hjälp.

Innehåll

1. INLEDNING 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Sårbarhetstema 1
2. SYFTE 1
3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 2
4. EGEN FALLSTUDIE 3
4.1 Natur och klimat 3
4.2 Ekonomi 4
4.3 Demografi 5
4.4 Utbildning 6
4.5 Personliga effekter 6
4.6 Hjälparbeten 7
4.7.1 Nationellt 7
4.7.2 Internationellt och hjälporganisationer 7
4.8 Översvämningar 9
5. ANALYS 11
6. SLUTSATSER 12
FIGURER
Figur 1 10
Figur 2 10
TABELLER
Tabell 1 3
Tabell 2 5
Tabell 3 7
KÄLLFÖRTECKNING
SAMMANFATTNING

Utdrag

1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Vi har valt att studera Bangladesh som är ett av världens mest utsatta länder för naturkatastrofer. Forskare har beräknat att om polarisen fortsätter smälta kommer hela landet ligga under vatten om endast ett tiotals år.
Ett land som inte ens har börjat industrialiserats och som står för mindre än 1 procent av alla de utsläppen som orsakar den globala uppvärmningen, kommer att vara det land som utsätts hårdast. Förödelserna av den globala uppvärmningen har startat och landet är nu en måltavla av årliga katastrofer som skakar om dess grund. För ett land med en ökad befolkning, fattigdom och arbetsbrist blir förödelsen ännu större då katastroferna kan ta ifrån dem allt de äger, som redan är alltför lite. Vi tycker att det är jätteviktigt att belysa ett sådant problem, som nu Bangladesh är ett exempel på, så att vi i de utvecklade och industriella länderna kan få en insikt i hur det är för ett land som får lida av alla konsekvenserna för vårt eget välmående och välstånd.
Förhoppningsvis kommer studier som denna att öppna människors ögon och väcka sympati och medkänsla för befolkningen i Bangladesh vars liv ständigt är i riskzonen för en katastrof, som ett resultat av våra enorma utsläpp... Köp tillgång för att läsa mer

Bangladesh - Ett land i en ond cirkel

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och detaljerad beskrivning om Bangladesh som U-land!
 • 2015-03-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra fakta och detaljerad