Barn och föräldrar | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska som andraspråk A
 • VG
 • 2
 • 678
 • PDF

Barn och föräldrar | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med utgångspunkt i boken " Tätt intill dagarna: berättelsen om min mor" där eleven dels sammanfattar en del av boken och dels skriver om sin relation till sina egna föräldrar.

Utdrag

Jag ska skriv en uppsats som handlar om barn och föräldrars relationer. Gulsen och hennes barns relationer är jättebra. Gulsen kom från Kurdistan i Turkiet. Hon födde femton barn och åtta barn överlevade och hon har förlorat sju barn. När hon kom till i Sverige. Och hon kände sig lite svårt för att bo i ett nytt land. Hon kunde inte tala svenska. Hon såg nya saker och hörde konstigt ljud överallt. Hennes barn gick i en svensk skola och de lärde sig svenska snabbt.
Hon hade ingen utbildning tidigare. Hennes man och hennes barn lärde henne att skriva sitt namn. Mustafa tycker om mycket sin mamma. Han hjälpte sin mamma så mycket han bara kunde. Till exempel när hon tog ut sitt barnbidrag från posten var Mustafa alltid med och hjälpte henne eftersom hon inte.... Köp tillgång för att läsa mer

Barn och föräldrar | Inlämningsuppgift

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2011-11-11
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Uppsatsen har en tydlig inledning och avslutning. Den innehållar jämförelser med verkligheten/dagens samhälle samt elevs tankar och reflektioner. uppsatsen har exempel och citat från boken med sidhänvisning
 • 2011-11-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  jhoi sdthoi sddfidf d dfpoidfhdghdfgphiosdfh ¨dfgpodifg
 • 2016-05-16
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-04-03
  jätte bra text men det är kort.