Barn och ungdomar som är utsatta för barnmisshandel eller sexuella övergrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 3
 • Annat
 • G
 • 7
 • 2309
 • PDF

Barn och ungdomar som är utsatta för barnmisshandel eller sexuella övergrepp

Svar på tre uppgifter.

Lärarens kommentar

Godkänt

Innehåll

Insändningsuppgift 1
1. Gör en kortfattad fallbeskrivning av det sociala hinder du valt att beskriva så att orsaker hur det kan ha uppkommit framgår.
2. Fundera kring hur omgivningens inställning påverkar individens och de närståendes situation. Kan etiska dilemman uppstå?
3. Beskriv samhällets insatser utifrån begreppen integritet och självbestämmande. Finns alternativa omsorgshandlingar med hänsyn tagen till sammanhang, organisation och förhållningssätt?
Glöm inte att du måste ta hänsyn till vilka lagar och mål som gäller.

Insändningsuppgift 2
Uppgift:
Biståndsbedömning är den process som föregår och leder fram till beslut om bistånd. Allt socialt omsorgsarbete sker i en process med tre olika steg.
- Utredning
- Planering/utförande/mål för insatserna
- uppföljning.

Insändningsuppgift 3
Uppgift
Du arbetar på det gruppboendet som Karl just har flyttat till. Du är utsedd till Karls kontaktperson. Elsa söker upp dig och vill prata lite. Hon ber dig förklara:

a) vad ÄR demens för något, vad är det som hänt i Karls kropp/huvud?
b) Vilka olika symtom kan Elsa förvänta sig att Karl kommer att uppvisa (fysiskt, psykiskt och socialt)
c) Hur kan Elsa på bästa sätt bemöta sin Karl
d) Elsa känner sorg, oro och samvetsförebråelser, varför och vad kan man göra?
Källor

Barn och ungdomar som är utsatta för barnmisshandel eller sexuella övergrepp

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-03-18
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  det är jätte bra arbete