Barns utveckling | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • A
 • 22
 • 5770
 • PDF

Barns utveckling | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete som nyanserat redogör för flera olika aspekter som relaterar till teorier inom psykologi om barns utveckling. Eleven redogör bl.a. för barns motoriska- och sociala utveckling, känslomässiga- och fysiologiska behov, omvårdnad och sjukdomar, samt kreativitet och lek. Eleven diskuterar även sin egen barndom och utveckling, och anknyter dessa till teorierna.

Innehåll

Barns utveckling

- Inledning
- Barns utveckling 1-2år
-- Motorisk utveckling
-- Intellektuellt
-- Emotionellt och socialt utveckling
-- Omvårdnad
-- Mat
-- Barnsjukdomar
-- Olycksfall
-- Barnets lek under denna ålder
- Jämförelse
- Slutsats/egna tankar
- Källor

Utdrag

Inledning
Barn utvecklas hela tiden, för varje stund och varje dag. Alla barn är unika, var och en med sina begåvningar och sina intressen. Barn utvecklas i olika takter vilket innebär att olika jämnåriga barn utvecklar sina olika rörelser i olika tempo. Vissa steg kan gå relativt snabbt för vissa men för andra kanske det inte går lika fort, vilket är ju helt normalt. Barnet mår bäst av att få växa i sin egen takt.

Med hjälp av dessa få sidor kan du se 1-2 åringars möjliga utvecklingen. Dessa är så klart inte exakta och det kan exempelvis ske en eller två månader tidigare eller senare. Därför är det väldigt viktigt att barn blir accepterade, älskade och uppmärksammade för de, de är.

Barns utveckling 1-2 år
Motorisk
Barnet lämnar nu babystadiet och börjar på det som man förr i tiden kallade för koltåldern vilket vi nu kallar för barndomen. Motoriken hos barnet som att gå, springa, hoppa och klättra utvecklas. Pincettgreppet är färdigutvecklat vid ett årsåldern och är den viktigaste redskapen fram till två årsåldern. Det är först då, då barnet kan möta tummen mot fingerspets och vid ca... Köp tillgång för att läsa mer

Barns utveckling | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra fakta och mycket lärorik, men tror inte den når betyg A.
 • 2013-10-22
  Utförlig och bra men inte så vetenskapligt
 • 2012-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!