Berlinmuren | Bakgrund, flyktförsök och murens fall | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Historia
 • MVG
 • 8
 • 2133
 • PDF

Fördjupningsarbete: Berlinmuren | Bakgrund, flyktförsök och murens fall | Historia

Ett fördjupningsarbete i Historia, där eleven redogör för bygget av Berlinmuren i Tyskland under Kalla kriget. Fokus ligger bland annat på murens bakgrund, flyktförsök, anledningar till att muren byggdes samt murens slutliga fall 1989.

Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågor:

- Varför byggdes då denna omtalade mur?
- Var det verkligen så hemskt att den byggdes som de flesta säger?
- Och varför revs den sedan?

Innehåll

- Inledning 2
- Hur allt startade 3
- Muren som byggnad och ett och annat flyktförsök 5
- Anledningar till att muren byggdes 6
- Början på slutet… 7
- Sammanfattning 8
- Källkritik 8

Utdrag

Hur allt startade

Efter andra världskriget så delades Tyskland mellan de vinnande staterna och Sovjet fick öst sidan medan västmakterna (USA, Frankrike, Storbritannien) fick dela på väst. Detta gjordes för att man inte ville upprepa misstaget med ”Versaillesfreden” efter första världskriget som gick ut på att Tyskland fick hela skulden för kriget och blev tvungna att betala ett mycket stort skadestånd. Detta blev i sin tur grunden till att nazismen bildades.

Det bildades då en gräns mellan öst- och Västtyskland med taggtråd och minor som kom att kallas ”Järnridån” efter att Winston Churchill myntat uttrycket i ett av sina tal. Men även Berlin skulle delas upp i två delar i och med att det var huvudstaden men det fanns ett litet problem, Berlin låg nästan 32 mil in i östtyskland vilket betydde att västmakternas del av Berlin skulle bli helt omringad av sovjetisk mark... Köp tillgång för att läsa mer

Berlinmuren | Bakgrund, flyktförsök och murens fall | Historia

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Innehåller båda sidors perspektiv och bra källkritik. Det som var till mest hjälp var anledningar till varför muren byggdes.
 • 2010-02-17
  Det är taget ur bådas perpektiv och det är viktigt för att få in hela bilden i huvudet om hur det var.uppsatsen var riktigt bra utan några fel alls.
 • 2016-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra för nivån (åk 9)
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  encfec gbyhrujnf bdhsjdn cgy