Berlinmurens fall | Tyskland | Kalla kriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • G
 • 13
 • 2675
 • PDF

Fördjupningsarbete: Berlinmurens fall | Tyskland | Kalla kriget

Ett fördjupningsarbete i Historia, där eleven redogör för Berlinmurens fall och vilka följder detta hade för Tyskland. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Varför föll Berlinmuren?
- Hur blev stämningen i Tyskland efter murens fall?
- Varför är det en sådan stor skillnad på öst och väst i Tyskland idag?

Lärarens kommentar

Läraren tyckte den var bra, men jag ska jobba på att formulera mig bättre.

Innehåll

- Sammanfattning 2
- Inledning 4
- Syfte 4
- Frågeställningarna 4
- Materialpresentation och källkritik 5
- Bakgrund 7
- Uppdelning av Tyskland 7
- Varför? 7
- Ämnesbehandling 8
- Varför föll muren? 8
- Tyskland efter murens fall 9
- Avslutande diskussion 11
- Bilder 12
- Källförteckning 13

Utdrag

Inledning
Syfte
I den här uppsatsen kommer du att läsa om Berlinmuren och dess fall 1989. Varför jag ville skriva om just Berlinmuren var för att jag ville ha något som inte hänt för så länge sedan. Men jag kunde inte gå så nära nutiden som jag egentligen ville, för då skulle det mer bli en samhällsuppsats. Då kom jag på Berlinmuren fall, det var inte så länge sen den föll och Berlin ligger i Europa och jag ville ha ett historiskt arbete om just något som hänt i Europa. Sedan är det mycket intressant att se hur ett land som Tyskland kan sätta en murr tvärs över allting bara för folk har olika syner på saker och ting. Det är även ett mycket intressant ämne att läsa om när man kolla hur folket levde att det var en sådan stor skillnad på östsidan och västsidan. Även just Berlinmurens fall läser man ofta inte så mycket om, det är mest och varför den kom upp och tiden den stod uppe, man brukar få veta att den togs ner men inte just varför den togs ner. Det är viktigt att känna till Berlin muren tycker jag för att det är en murr som korsade och stängde ute så mycket, den skiljde vänner och familjer ifrån varandra och man fick lära sig att leva med murren.
Men det jag tänker fördjupa mig i är just Berlinmurens fall, jag kommer även att skriva lite bakgrund om Muren, om vad som hände i Tyskland, hur indelningen av Tyskland började och varför muren kom upp. Så mitt syfte är helt enkelt att ta få reda på just varför Berlinmuren inte står kvar i dag och även se om det har gjort någon skillnad på folket... Köp tillgång för att läsa mer

Berlinmurens fall | Tyskland | Kalla kriget

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  De e najs breeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 2016-04-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var helt ok, hjälpte mig med min uppsats
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  cdbfhnjrenc vbhuwvufecjn
 • 2015-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  rolig och bra läsning