Bestämning av en jämviktskonstant - Labbrapport i Kemi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi B
 • MVG
 • 3
 • 672
 • PDF

Bestämning av en jämviktskonstant - Labbrapport i Kemi B

En laborationsrapport vars syfte är att med hjälp av en spektrofotometer bestämma konstanten K för reaktionen: Fe3+ + SCN- -> <- Fe(SCN)2+

Lärarens kommentar

Utmärkt!

Innehåll

- Syfte
- Material
- Kemikalier
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

"Material:
5 x provrör, mätpipett, vollpipett, kyvetter, automatpipett

Kemikalier:
Kaliumtiocyanatlösning (KSCN, 0,0020 M), järnnitratlösning (Fe(NO3) 0,0020 M)

Utförande:
• Först av allt ritade vi en kalibreringskurva med hjälp av de tabellvärdena vi fått på laborationshandledningen. Vi tyckte det var smidigast att sätta in de värdena i vår kalkylator som ritade en exakt graf. [Fe(SCN)2+] blev en funktion av absorbansen. Grafen skulle vara till hjälp när vi fått fram våra absorbansvärden.

• Vi blandade nu de kemikalier vi hade med avjonat vatten för att kunna mäta absorbansen av dessa i en spektrofotometer. Vi blandade fem olika lösningar, vid varje ny lösning ökade vi volymen KSCN och minskade volymen avjonat vatten. Volymen av Fe(NO3) hölls konstant på 5 ml. Den totala volymen var även den konstant på 10 ml.

• Då vi fått fram våra lösningar och blandat dem ordentligt hällde vi över prover av dessa i kyvetter. Kyvetterna sattes in i spektromotometern och ett absorbansvärde kunde erhållas från vart och en av lösningarna. De här värdena fick vi:

Lösning 1 : 0,132
Lösning 2 : 0,240
Lösning 3 : 0,375
Lösning 4 : 0,548
Lösning 5 : 0,641

Då vi fått fram våra absorbansvärden satte vi in dessa i vår kalibreringskurva. Då fick vi fram koncentrationen av Fe(SCN)2+ vid jämnvikt för vart och ett av försöken. Nu behövde vi få fram koncentrationen av Fe3+ och SCN- vid jämnvikt för att kunna beräkna K."... Köp tillgång för att läsa mer

Bestämning av en jämviktskonstant - Labbrapport i Kemi B

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  att den är bra skriven med formel och allt som en laborationsrapport ska innehålla, men självklart har sina brister som i sammanfattningen
 • 2013-04-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jätte roligt att läsa det utmärkta lapprapportet
 • 2012-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Utförlig och bra beskrivning
 • 2012-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  VDSVLXÖ,GLÖD,FÖLG,MDLMLKGMDLGM,DLK,