Beteendeperspektivet | Psykologi A | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi A
 • G
 • 3
 • 882
 • PDF

Beteendeperspektivet | Psykologi A | Frågor och svar

Frågor och mycket enkla svar kring beteendeperspektivet (behaviorismen) inom psykologin. Här tas bland annat teoretikerna Pavlov, Skinner och Watson upp, och deras teorier kring klassisk och operant betingning, positiv och negativ förstärkning, medvetandet och det omedvetna, barns utveckling diskuteras liksom några kända experiment inom inriktningen.

Innehåll

1. Vad betyder behavoirism?
2. Ryssen Ivan Pablov var en medicinsk forskare som gjorde experiment med hundar. Förklara hans experiment med klassisk betingning.
3. Hur gjorde Pavlov för att utsläcka en betingad respons på en hund?
9. Pavlov beskrev alltså inlärning med hjälp av stimulus och respons vilket kallas klassisk inlärning (Klassisk betingning). I skönlitteraturen har man använt sig av detta. Beskriv de två exemplen på klassisk betingning som tas upp i läroboken.
10/11. Amerikanen John B. Watson studerade psykologi, biologi, fysiologi och neurologi. Han byggde vidare på Pavlovs metoder. Vad var psykologins uppgift enligt Watson?
12. Hur definerades termen beteende?
13. Vad tyckte Watson om begrepp som ”Medvetande” och ”Det Omedvetna”?
14. Vad ansåg Watson vara avgörande för barns framtida utveckling? Ge exempel.
15. Förklara hur fobier uppstår och hur de botas, redogör exemplet på lille Albert.
16. Skinner intresserade sig utav den s.k operanta betingningen, Beskriv hans experiment.
17. Vad är det för skillnad på Klassisk Betingning och Instrumentell(Operanta) Betining?
18. Vad menade skinner med förstärkning? Förklara positiv och negativ förstärkning?
19. Vad är det för skillnad på negativ förstärkning och straff?
20. Förklara omedelbar förstärkning,kontinuerlig förstärkning oregelbunden förstärkning och formning.
21. Vilken betydelse har beteendeperspektivet fått?
22. Beskriv hur en beteendeterapi går till. När används denna?
23. Vilken kritik har beteendeperspektivet fått?

Utdrag

Posetiv förstärkning kallade han det när det önskvärda beteendet följdes av en direkt belöning, som t.ex. när ett djur gör "rätt" och får mat.

Negativ förstärkning kallade han det när belöningen bestod av något obehagligt togs bort. " negativ förstärkning innebär istället att... Köp tillgång för att läsa mer

Beteendeperspektivet | Psykologi A | Frågor och svar

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-20
  Skriven av Lärare Universitetet och Högskolan
  super braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jätte bra uppsats bra förklarat
 • 2016-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ojlejtokleltketknlj-klmmmlm..m. '
 • 2015-09-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  brabra bra brab bra bra bra