Biologiprov Genetik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1084
 • PDF

Biologiprov Genetik

Vad som kommer på ett biologiprov:

Förstå varför en individ av en art liknar sina biologiska föräldrar.
Hur många kromosomer som finns i en vanlig cell och i en könscell.
Enkelt redogöra för de två typerna av celldelning och när de sker.
Beskriva DNA-molekylen med dess viktigaste beståndsdelar.
Beskriva överförandet av information från DNA till protein.
Sambandet DNA/kromosom/gen/protein/egenskap
Ge exempel på kromosomavvikelse hos människan.
Förklara något om mutationer och ge exempel på vad som kan framkalla dessa.
Varför gener alltid förekommer parvis.
Ge exempel på samspel mellan arv och miljö.
Sambandet könsbundet arv/icke könsbundet arv/ miljö/individ
Rita korsningsschema samt att kunna tolka dess resultat

Elevens kommentar

Skirva lite längre kasnke.

Utdrag

1. I varje cell så finns det arvsmassa som kallas kromosomer. Som i sin tur är uppbyggt av det kemiska ämnet DNA. Det är DNA som bär på arvet alltså den information som styr vårabiologiska egenskaper. Som t ex. Ögonfärg, hårfärg eller fräknar. Gen=Budskap/Arvsanlag.
2. Vanlig cell: 46st. Könscell: 23st.
3. Vanlig celldelning: När en cell ska dela sig så gör en först en kopia av sitt DNA. Genom att tvinna upp sin spiral och dem här två halvorna bildar varsin mall från dem växer nya DNA spiraler fram. Det blir exakta kopior av sitt ursprungliga DNA. Eftersom att A alltid bildar par med T och C med G. De nya DNA spiralerna packas ihop till kromosomer. Nu finns två kopior av varje kromosom. När cellen sen delar sig så drar dem till två olika håll och tillslut så skiljs dem från varandra. Resultatet är alltså två celler som är genetiskt exakt lika ursprungscellen.(varje cell har sitt eget DNA, som är ungefär 3m långt).
Reduktionsdelning: Våra könsceller är dem ända cellerna som inte har 46 kromosomer utan de har istället 23 kromosomer. För att bilda nya könsceller så behövs det en särskild celldelning som halverar antalet kromosomer. Dem... Köp tillgång för att läsa mer

Biologiprov Genetik

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det stod "frågor" och jag tänkte: "Vad bra! Då kan jag få känna på lite frågor som kan komma på provet." Men det var det ju inte.. Dock är faktan bra.
 • 2015-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  dålig svenska, gav inte så mycket ny information. Ej genomarbetat!!
 • 2017-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och informerande
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa