Bolivia | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Annat
 • MVG
 • 10
 • 4390
 • PDF

Bolivia | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Bolivias ekonomi, utbildning, rättssystem med mera. Det görs också jämförelser med Sverige.

Innehåll

Inledning
Syfte och övergripande frågeställning
Metod
Ekonomi
Jordbruk
Export och import
Politik och utbildning
Folkets relation till regeringen i Bolivia
Undervisningen i Bolivia
Folkets relation till regeringen i Sverige
Undervisningen i Sverige i jämförelse med Bolivia
Rättsamhälle och korruption
Konflikter
Orsaker till konflikter
Slutsats
Lösningar
Källor

Utdrag

Inledning
Vi valde att skriva om Bolivia för att det var ett fattigt land men med många möjligheter, och det är trots allt ett land som är på väg uppåt. Bolivia ligger i mitten av Sydamerika. Det har ungefär samma invånarantal som Sverige, på nästan 10 miljoner och till ytan ungefär dubbelt så stort på 1 miljon km². Det ligger söder om ekvatorn och har ett varmt tropiskt klimat, men det finns stora skillnader inom landet på grund av geografin, det är både bergigt och slätt.

Syfte och övergripande frågeställning
Syftet med denna landanalys är att genom hela rapporten besvara följande frågeställning:

Vilka skillnader och likheter finns det mellan Bolivia och Sverige när det gäller livsvillkoren?

Det är också denna fråga vi till största del utgått från genom hela arbetet, men vi har dock fokuserat mest som Bolivia som land och därefter jämfört med Sverige. Själva frågeställningen har därför egentligen bara varit en utgångspunkt för oss. Därför har vi också utgått från en egen frågeställning:

Varför är Bolivia så pass fattigt och Sverige rikt?

Metod
Jag och Elsa började jobba enskilt och började läsa på om landet, och ta reda på vilka två punkter man skulle kunna skriva om. Sedan kände vi att vi behövde hjälp och då vi valt samma frågor att ta upp bestämde vi oss för att det enklaste var att arbeta tillsammans så vi kunde gå djupare in på varsin punkt och samtidigt kunna bidra med hjälp till varandra för att lättare föra arbetet vidare.

Jag (Elsa) tycker att både jag och Linda tagit ansvar för uppgiften och använt bra metoder för att jobba, och eftersom att båda gillar att jobba enskilt valde vi att dela på uppgifterna där båda skrivit varsin del. Vi har dock hjälpts åt väldigt mycket och diskuterat fram synpunkter och så vidare, vilket har gjort att vi haft en klar inblick i vad den andra jobbat med. Linda har jobbat på väldigt fokuserat vilket lett till att jag hamnat lite efter, men som jag dock gjort mitt bästa för att ta ikapp. Vår planering för arbetet har varit bra och oavsett betyget är jag stolta över oss båda och insatsen båda bidragit till.


Ekonomi
BNP/capita (bruttonationalprodukt uppdelad på invånarna)
Bruttonationalprodukt är ett mått på ekonomisk aktivitet i ett land under ett år. Man räknar ut värdet på alla tjänster och produkter som produceras.
Bolivia har ett BNP/capita på 2300 US dollar, och Sverige 43146 US dollar. Även om BNP ofta är ett bristande mått, då flera faktorer inte kan räknas in, t.ex. Bolivias olagliga export av kokaplantor, kan man ändå få ett hum om hur stor skillnad det är i länderna ekonomiskt. 2300 US dollar per person varje år, det är inte mycket pengar att leva på, ca 17000 svenska kronor. Man ska ha i åtanke att det här inte visar att medelvärdet på.....

-------

Folkets relation till regeringen i Bolivia:
Invånarna i landet har sedan många år tillbaka haft lågt förtroende för staten och politikerna. Detta eftersom att många av landets tidigare presidenter har misslyckats med sin post, och därmed i flera fall förvärrat saker, till exempel gjort så att landets ekonomi försämrats. Detta har lett till att folket är otåliga när det gäller politik och ofta har svårt att skapa tillit för dem som styr. Man ger numera aldrig riktigt de som har makten en chans, utan hittar ofta fel eller skapar lätt missnöje mot dem om ingen större förändring skett inom en snar tid.

I landet har man genom åren också bytt president oerhört ofta, och eftersom att det tar ett tag för folket att lära känna, tycka om och lita på en ledare kan detta vara väldigt negativt. Detta kan också vara en anledning till att folket inte känner tillit för dem som har makten i landet. Samtidigt måste man förstå att det ibland kan vara den enda lösningen för ett land som är ur balans, fungerar inte politiken kan man behöva göra någonting drastisk för att få en förändring.

Utifrån makthavarens perspektiv måste det vara svårt att ta hand om ett land som befinner sig i en ekonomisk kris och där många delar i samhället inte fungerar på ett speciellt bra sätt. Det måste vara ett nästan omöjligt arbete att vara tvungen att förändra samt förbättra så många delar, få stopp på exempelvis våldet och misstyckandet. När det dessutom både krävs pengar och tålamod för att genomföra olika beslut och förändringar blir det svårt då landet har ont om båda delarna. Kunskapen..... Köp tillgång för att läsa mer

Bolivia | Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2012-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket väl gjord och intressant. Den är bra just därför. Helheten gav mig en bra inspiration då jag också skriver en landanalys om Bolivia. Såg inga stavfel när jag läste igenom den.
 • 2014-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tyckte om hur du jämförde med Sverige, väldigt bra!
 • 2012-10-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  den var bra men hade ett stort problem att öppna uppsatsen varför är det så