Bra ledarskap | Inlämningsuppgift

Se fler bedömningar 4 4 4 4 4 4 (7 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1

Ämne

Organisation och ledarskap

Betyg

VG

Antal sidor

6

Antal ord

912

Filformat

PDF

Bra ledarskap | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med syftet att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation.

Innehåll
Innehållsförteckning
Inledning
Syfte
Fakta, exemplifiering
Analys
Slutord
Källförteckning

Utdrag
Inledning
Ledarskapets utformning i en organisation har en avgörande roll för hur de anställdas hälsa och välbefinnande ska främjas. Ett bra ledarskap speglas ofta i en framgångsrik, produktiv organisation med nöjda och välmående, friska medarbetare. En bra ledare bör bland annat ha en stor insikt om hur människor fungerar och reagerar i olika situationer.

Syfte
Syftet med arbetet är att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation.

Fakta, exemplifiering
Ledarskap

En bra ledare/chef väljer att belysa det positiva i en organisation, den lyfter fram det som fungerar bra och vill begripa varför det fungerar så bra, ledaren vill veta vilka orsakerna är till framgången. Ledaren förstår att det är viktigt att erkänna, berömma, visa uppskattning och uppmärksamma personernas styrkor som bidragit till framgång. När chefen vill förstå något blir det lättare att se nya möjligheter och chanser till att utveckla och förbättra inom organisationen. När chefen är lyhörd alstras positiv energi som når ut till... [läs mer nu]