Bra ledarskap | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Organisation och ledarskap
 • VG
 • 6
 • 926
 • PDF

Bra ledarskap | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med syftet att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation.

Innehåll

Innehållsförteckning
Inledning
Syfte
Fakta, exemplifiering
Analys
Slutord
Källförteckning

Utdrag

Inledning
Ledarskapets utformning i en organisation har en avgörande roll för hur de anställdas hälsa och välbefinnande ska främjas. Ett bra ledarskap speglas ofta i en framgångsrik, produktiv organisation med nöjda och välmående, friska medarbetare. En bra ledare bör bland annat ha en stor insikt om hur människor fungerar och reagerar i olika situationer.

Syfte
Syftet med arbetet är att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation.

Fakta, exemplifiering
Ledarskap

En bra ledare/chef väljer att belysa det positiva i en organisation, den lyfter fram det som fungerar bra och vill begripa varför det fungerar så bra, ledaren vill veta vilka orsakerna är till framgången. Ledaren förstår att det är viktigt att erkänna, berömma, visa uppskattning och uppmärksamma personernas styrkor som bidragit till framgång. När chefen vill förstå något blir det lättare att se nya möjligheter och chanser till att utveckla och förbättra inom organisationen. När chefen är lyhörd alstras positiv energi som når ut till... Köp tillgång för att läsa mer

Bra ledarskap | Inlämningsuppgift

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra info. Hade velat ha mer information om just demokratiskt ledarskap, både fördelar och nackdelar.
 • 2015-08-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  .........................................................
 • 2017-01-21
  Den är tvärfet. saknar källor dock.
 • 2017-01-05
  en braa uppsats.....