Domstolsprocess | Rättssal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • G
 • 4
 • 1198
 • PDF

Domstolsprocess | Rättssal

En fördjupningsuppgift som beskriver domstolsprocessen i en svensk rättssal och väver samtidigt in centrala begrepp inom rättsväsendet (bland annat målsägande, brottsmål, tingsrätt, civilmål, tilltalad, försvarsadvokat, åklagare, domare, vittnen, nämndemän, straff, samhällstjänst, överklaga, hovrätten och högsta domstolen). Notera att källor saknas.

Innehåll

- Brott och anledningar
- Domstolen
- Vad är meningen med straff?

Utdrag

"Jon är anklagad för att ha misshandlat Fredrik. Jon är därför den tilltalade. Eftersom det är Fredrik som Jon har misshandlat är han målsägaren. När en person, som Jon har gjort något fel mot en annan person, som Fredrik, kallas det för brottsmål. Den första domstolen man tar upp ett brottsmål även kallad tingsrätt. Det är i tingsrätten de ska bestämma ifall Jon har misshandlat Fredrik eller inte. Man kan också ta upp andra mål i tingsrätten, tillexempel civilmål.

När den tilltalade, som är Jon, kommer in i salen sätter han sig bredvid sin försvarsadvokat, det är personen som ska försvara honom och hjälpa honom att få så litet straff som möjligt. Mittemot sitter målsägaren, Fredrik. Han sitter tillsammans med sin advokat som kallas åklagare. Åklagaren har som uppgift att bevisa för domaren och nämndemännen att Jon har misshandlat Fredrik.

Längst fram i salen sitter domaren. Det är han som ska bestämma om Jon har misshandlat Fredrik eller inte."... Köp tillgång för att läsa mer

Domstolsprocess | Rättssal

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  myckettttttt braaaaaaaaaaaa