Buddhismen i Religionskunskap - Mahayana. Theravada, Lamaism

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 2
 • 1085
 • PDF

Buddhismen i Religionskunskap - Mahayana. Theravada, Lamaism

Uppsats i Religionskunskap om buddhismen

Innehåll

 Världen
 Finns ”jag”? Vad är en människa?
 Karma
 De tre juvelerna – tillflyktsformeln
 Jag tar min tillflyt till Buddha
 Jag tar min tillflykt till läran (dharma)
 Jag tar min tillflykt till församlingen (sangha)
Riktningar
 Theravada – den äldsta läran
 Mahayana – den stora farkosten
 Tibetansk buddhism – lamaism

Utdrag

"Världen
Världen består av små beståndsdelar som kallas Dharmas. Dessa är i ständig rörelse och omvandling. Enligt buddhismen finns det många världar med dels högre utvecklade varelser än människan, dels med lägre stående.

Gemensamt för alla dessa världar är att de ständigt förändras och går under och skapas igen, inte av någon gud, utan av egen kraft och vilja.

Finns ”jag”? Vad är en människa?
Enligt Buddha finns ingen bestående kärna i människan. Det finns inget ”jag” som ser likadant ut hela livet och som kan leva vidare i nästa liv.

Buddha menar att ”själen”, det vill säga ”jaget”, inte finns och talar därför om anatman, icke-jaget. Människans innehåll skiftar på grund av ständigt nya erfarenheter och intryck."... Köp tillgång för att läsa mer

Buddhismen i Religionskunskap - Mahayana. Theravada, Lamaism

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivet! taack
 • 2013-11-28
  Informativ och bra uppsats.