Cellmembranets permeabilitet i jästceller | Labbrapport i Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • Godkänt
 • 5
 • 1122
 • PDF

Cellmembranets permeabilitet i jästceller | Labbrapport i Biologi B

En laborationsrapport vars syfte är att jämföra jästcellers permeabilitet (= genomsläpplighet) för joner respektive för oladdade molekyler.

Innehåll

- Bakgrund
- Inledning (diffusion, osmos, aktiv transport)
- Syfte
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsatser och diskussion
- Källor

Utdrag

Material:
Vi använde oss av mätning, centrifugering och pH-mätning. Vi använde bägare, mätglas, centrifug, pipett och pH-papper.

Kemikalierna som ingick var natriumvätekarbonat (NaHCO₃), jäst, ammoniak (NH₃), natriumhydroxid (NaOH), och neutralrött (Neutralrött fungerar som en pH-indikator med omslagsintervall mellan pH 6,8 och 8.
- Lågt pH: Röd färg och positivt laddad.
- Högt pH: gulorange färg och oladdad.

Utförande:
Vi hällde upp 20 cm³ NaHCO₃ och tillsatte neutralrött, antecknade färg och noterade pH. Därefter vägde vi upp 5 g jäst och slammade ut den i NaHCO₃-lösning, tillsatte neutralrött, noterade färg och pH.Därefter beredde vi fyra bägare med 10 cm³ var av den tidigare slammade jästlösningen. Bägare 1 förblev obehandlad, bägare 2 fick uppvärma , i bägare 3 tillsatte vi fem droppar NH₃, och i bägare 4 tillsatte vi fem droppar NaOH. Därefter kollade vi färg och pH-värde på lösningarna.Till sist hällde vi över lösningarna från de fyra bägarna till fyra centrifugrör,och lät dem centrifugera i några sekunder. Därefter noterade vi färg på själva lösningen samt på jästen, som då slungats ut mot botten på centrifugröret... Köp tillgång för att läsa mer

Cellmembranets permeabilitet i jästceller | Labbrapport i Biologi B

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-30
  Fungerar jättebra som inspirationsgivare vid Jäst/Diffusions laborationer!
 • 2014-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivit, dock jättee lång text
 • 2016-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en bra rapport och hjälpte mig mycket