Centripetalkraft och Centripetalacceleration: Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik A
 • MVG
 • 4
 • 918
 • PDF

Centripetalkraft och Centripetalacceleration: Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att bekräfta formlerna för centripetalkraft och centripetalacceleration. Vidare så används Newtons andra lag för att bekräfta att tyngdkraften är lika stor som centripetalkraften i Newton.

Innehåll

- Syfte
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Material:
• olika tunga vikter
• ett Lundhrör
• en fiskelina/ett snöre
• tejp/gem
• gummikork
• räknedosa
• skrivmaterial

Utförande:
Det första vi gjorde var att trä våran avskurna fiskelina genom ett Lundhrör och hängde en kork på 14.47 gram i den ena änden och motvikter i den andra änden. Första uppgiften gick ut på att reglera motvikten och behålla korken. Vi svinga runt korken och försökte att få en konstant radie genom att hitta ett ställe där motvikten (m1) varken åkte upp eller sjönk. För att göra det satte vi en tejp bit på ett ställe på fiskelinan som vi skulle försöka pricka under rotationen. När vi hade fått vikten att hänga så att tejpen sitter lundhröret så skulle vi mäta hur snabbt korken färdades ett varv genom att mäta hur snabbt 10 varv gick och delade tiden på 10. När de 10 varven tog slut så fick vi snabbt sätta fingret på Lundhröret för att mäta radien. Detta upprepade vi 5 gånger med olika motvikter men med samma radie och kork (m) och satte i en tabell. I försök två gjorde vi samma sak men vi behöll motvikten (m1) konstant på 100 gram och reglerade den roterande massan (m) 5 gånger... Köp tillgång för att läsa mer

Centripetalkraft och Centripetalacceleration: Labbrapport i Fysik A

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Skulle nätt och jämnt nå ett E på min skola, språket i texten och sammanhanget ligger på F nivå. Inte en särskilt bra inspirationskälla.
 • 2013-11-28
  jag har laddat ner detta labb. rapport och kunde förstår vad det menar med centripetalkraft
 • 2015-03-13
  ..................................
 • 2013-07-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  mkt bra skrivit......