Cloetta AB | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Redovisning och beskattning
 • MVG
 • 2
 • 1235
 • PDF

Cloetta AB | Analys

En analys av Cloetta AB där eleven bland annat analyserar företagets resultat och produkter.

Utdrag

Cloettas försäljning uppgick under perioden 2009-2010 till 914 miljoner kronor till skillnad från perioden innan då försäljningen var 850 miljoner. Den totala nettoomsättningen var däremot sämre och denna minskning tror jag hänger ihop med att Cloetta slutade att sälja Fazers produkter. Den svenska marknaden står idag för ca 85 procent av Cloettas försäljning och man har även ökat sina produkter med 5 procent. Cloetta har också ökat sin försäljning vilket jag tror beror på att man utvecklat och skapat nya intressanta produkter som nu finns ute på marknaden. Jag tror att Cloetta är ett företaget som hela tiden kommer att försöka utveckla sin produkter och komma med innovationer vilket är det som gynnar försäljningen. Jag tror också att det som ökat försäljningen är att man skapat sig fler samarbeten med andra företag så att man kan utveckla sina produkter på andra sätt. Försäljningen till de övriga länderna i Norden ökas och utvecklas succesivt, speciellt på den finska marknaden. Försäljningen av Cloettas mest prioriterade varumärken ökade med 3 procent från föregående år. Bruttomarginalen, i och med bruttoresultatet, har ökat från 28,4 procent til 31 procent. Detta tror jag mycket kommer ifrån att Cloetta har ökat sin försäljning... Köp tillgång för att läsa mer

Cloetta AB | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra analys, inte den bästa jag läst (för lite synonymer, lite rörigt...), men definitivt användbart då bra exempel tas upp etc.
 • 2014-09-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det saknas källförteckning.