Daniel Defoe | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Svenska B
  • G
  • 3
  • 827
  • PDF

Daniel Defoe | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för Daniel Defoes liv samt hans mest kända verk, ”Robinson Crousoe”.

Utdrag

1
Daniel Defoe är en Brittisk författare som levde i mitten på 1600 talet och en bit in på
1700 talet. Han föddes som Daniel Foe men bytte sitt efternamn. Man vet inte exakt när
han föddes men man tror att han föddes mellan 1659 och 1661 och dog gjorde han den 24 april 1731. Han föddes i Cripplegate, London. När Daniel var i 13 års åldern gick hans mor bort. Han studerade på Newton Green. Daniel ägnade sig åt affärer i strumpbranschen tills han blev 35 år gammal då företaget gick i konkurs och han bestämde sig för att börja skriva istället. Det var under den tiden han bytte sitt efternamn till Defoe. Daniel var nu en politisk journalist och han skrev för flera olika tidningar, han skrev väldigt kontroversiella saker för den tiden ett exempel är att han ville att flickor skulle få utbildning. När han var i 60 års ålder började han skriva det han är allra mest känd för det vill säga ”Robinson Crousoe”.

Daniel Defoe levde när upplysningstiden börjat ta fart vilket var runt 1700- talet. Det som
kännetecknar upplysningen var den moderna människans födelse. Människan skapade sig numera en egen uppfattning och satt inte längre tyst och lyssnade på vad kyrkan eller på vad en filosof hade att säga. Utan man började ifrågasätta kyrkan och filosoferna. De äldre auktoriteternas makt sattes ifråga. Nya kunskaper hade man fått genom att iaktta na... Köp tillgång för att läsa mer

Daniel Defoe | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.