Debattanalys "Barn och unga far illa"

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Debattanalys "Barn och unga far illa"

Analys av debatten kring att barn och unga far illa, mår psykiskt dåligt och mobbas exempelvis. Analysen utgår från den här debattartikeln: http://www.dt.se/opinion/debatt/barn-och-unga-far-illa

"Barn och unga far illa" av Sakarias Winberg.

Vilka är argumenten?
Är argumenten relevanta, d.v.s. har de med tesen att göra?
Är argumenten sakliga eller är de värdeomdömen? Om argumenten är värdeomdömen, är de i så fall rimliga?
Hur underbyggs argumenten av t.ex. fakta, exempel, erfarenheter, känslor etc?
Hur är argumentationen uppbyggd? (rubrik, inledning och avslutning; textens disposition).
Vad har språket för stil (ord, uttryck)? Hur är de anpassade i sammanhanget, d.v.s. textens syfte och mottagare?
Använder skribenten/talaren några retoriska stilmedel som t.ex. upprepningar, tretal, retoriska frågor, bildspråk och/eller värdeladdade ord?

Utdrag

Vad har texten för tes? Är tesen tydligt formulerad eller ”mellan raderna” för läsaren att tolka? ”Barn och unga far illa och ohälsan i Sverige ökar” Tesen är relativt tydlig och redan i rubriken nämns det att barn och unga far illa, i första stycket beskrivs det även att ohälsan har ökat avsevärt.

Vilka är argumenten?
– Antalet barn och unga som får antidepressiva läkemedel har ökat med omkring 30 procent på några år.
– Under 2000-talet har antalet självmordsförsök i åldrarna 15 till 24 år ökat med drygt 40 procent.
– 50.000 barn i Sverige utsätts för mobbning.
– Gäng som begår brott får ständigt fler nya medlemmar... Köp tillgång för att läsa mer

Debattanalys "Barn och unga far illa"

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2012-09-05
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    det är en bra ämne man måste förklara för alla
  • 2016-11-22
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Fin analys, bra skrivit