Demens | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • G
 • 5
 • 1435
 • PDF

Demens | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om demens där eleven bland annat skriver om symptom och olika typer av demens.

Innehåll

Beskrivning
Olika typer av demens:
Symtom
Behandling
Omvårdnad och bemötande:

Utdrag

Beskrivning:
Demens är ett samlingsnamn för olika symtom som uppkommer vid onormalt stor celldöd i hjärnan. Nervcellerna dör onormalt fort och det är hjärnans minnescentral som drabbas av detta. Varför detta händer vet man ännu idag inte exakt. Men forskningen har påvisat att det har med de skadade delarna att göra i samband med de kemiska signalämnena som är förändrade. Symtomen hos patienten varierar beroende på vilken del av hjärnan som blir skadad, men några av dem är minnet, språket, tidsuppfattningen och andra förmågor som är kopplade till vårt intellekt och dessa kallas för kognitiva symtom. Utöver dessa finns det fler symtom som alla är mer eller mindre vanliga under sjukdomsförloppet. Demens är idag ett av samhällets stora medicinska och sociala problem och sjukdomen har enorma konsekvenser för både familjen som drabbas och äldrevården. Att vi har sett att äldre blir mer och mer beroende av institutionsvård pga. demenssjukdomar beror inte på att sjukdomen har ökat, utan att vi blir äldre och lever längre idag jämfört med förr i tiden. Så demens är väldigt vanligt i hög ålder och det är ungefär lika vanligt bland kvinnor som män, men vi ser fler kvinnor i vården med demens pga. kvinnor lever ofta idag längre än män. Sen är ärftlighet en riskfaktor som förekommer vid vissa demenssjukdomar där en nära släkting har haft sjukdomen eller en familjemedlem och då ökar risken för att man själv kan få det också. Man har sett sådana samband i demensvården.

Olika typer av demens:
Alzheimers sjukdom, DAT – är den vanligaste formen av demenssjukdomarna och ungefär hälften av alla som har demens har just denna typ. Orsaken till sjukdomen är att hjärncellerna förtvinar och dör. Varför detta händer vet ännu inte forskarna... Köp tillgång för att läsa mer

Demens | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-05-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ganska bra skrivet... bravo!!