Folkvandring och Vikingar | Den äldre medeltiden | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 620
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Folkvandring och Vikingar | Den äldre medeltiden | Historia A

En kortare fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för två aspekter från den äldre medeltiden: folkvandringarna (och dess följder), samt vikingarna och deras vikingatåg. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Folkvandringarna
- Folkvandringarnas följder
- En otrygg tid
- Vikingarna

Utdrag

"Medeltidens inledning är en orolig period då många krigarband drog omkring i Europa och hela folkgrupper bytte bosättningsområde. Romarrikets glans föll bort och samhällslivet föll tillbaka till en mer primitiv nivå.

Folkvandringarna
Under perioden precis efter västroms fall pågick många olika folkvandringar runt om i världen, där grupper av människor vandrade för att upprätta nya riken runt om. De som vandrade tycks många gånger ha varit krigarskaror som med sina familjer plundrade sig fram tills de att de funnit ett område att härska över, dock så smälte de efter några generationer ihop med lokalbefolkningen. För de som inte vandrade lika långt handlade de mest om en gradvis spridning av folket till nya områden."... Köp tillgång för att läsa mer

Folkvandring och Vikingar | Den äldre medeltiden | Historia A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2011-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  För lite information