Den farliga solen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Biologi A
  • Inget betyg givet
  • 10
  • 1590
  • PDF

Den farliga solen

Solens farligheter

Programhantering

Innehåll

Den farliga solen 3
Farorna med solen 3
Röd solbränna är farligt för hälsan. 3
Solbrännan är skadad hud 4
Solen orsakar för tidigt åldrad hud 5
Solen bländar oss 5
Se upp ögonen året runt 6
Tips om solskyddsprodukter 6
Solskyddskräm gör inte solning ofarlig 7
Kläder skyddar mot solen. 7
Hudmotståndet 8
Solbränna 8
Hudcancer 8
Källor: 10

Utdrag

Farorna med solen
Både själva solen, men även artificiellt ultraviolett ljus i garvning är den vanligaste orsaken till hudcancer. För mycket solljus kan också skada ögonen, och gör det 4 gånger så stor risk att man utvecklar grå starr. Solbränna kan ändra sjukdomsbekämpande vita blodkroppar och skada vår arvsmassa - DNA. Och sist men inte minst, orsakar solen åldrandet i vår hud.

Solbränna
Solbränna bidrar till tumörutveckling. Speciellt brännskador, ådrar dig som ett barn och helt unga, vilket utvecklar den farliga malignt melanom. Det är därför mycket viktigt att skydda små barn från solen och vid en tidig ålder lära dem goda solvanor.
Sola är skadligt, gör huden gammal och skrynklig och ökar risken för hudcancer. det är inte den enskilde, god eller sommar resa söderut, som ger bestående skador. Huden kommer aldrig att glömma bestrålning den har fått, och strålningen summeras år för år som på en taxameter. Varje timme i solen räknas, och på en tidpunkt har man överskridit den mängd, huden kan tolerera.

Röd solbränna är farligt för hälsan.
Ultraviolett strålning är ljus - precis som den synliga - bara det är mycket mer energisk. Det... Köp tillgång för att läsa mer

Den farliga solen

[0]
Inga användarrecensioner än.