Den gudomliga komedin | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Litteratur och litteraturvetenskap
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 376
  • PDF

Den gudomliga komedin | Analys

En kort analys som redogör för relationen mellan form och innehåll i Dantes verk "Den gudomliga komedin" (originaltitel: "La Divina Commedia"). Eleven diskuterar bland annat hur Dante i sitt verk använt sig av "den symmetriska tekniken" med tre gånger tre rader.

Utdrag

Här är det extra påtagligt hur Dante har byggt upp den symmetriska tekniken med tre gånger tre rader. Tre berättelser multiplicerat med tre världar plus Gud blir tio. Tio multiplicerat med tio blir 100 vilket är lika med antalet sånger i Komedien. Dantes helvete är organiserat efter ett strikt moraliskt system. Synderna har sin bestämda plats. Längst ner – på det nionde skiktet finns alltså de grövsta syndarna. I skärselden kan Dante  och Vergillius börja sin klättring uppåt genom sju avsatser som också avspeglar de sju dödssynderna. Dantes paradis är också organiserat på ett liknande sätt men nu i form av nio himlar... Köp tillgång för att läsa mer

Den gudomliga komedin | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-09-17
    Fick inget nytta av detta text.