Densitet för potatis - Labbrapport i Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 1
 • Fysik
 • VG
 • 2
 • 468
 • PDF

Densitet för potatis - Labbrapport i Fysik

En kortare laborationsrapport, vars syfte är att ta reda på densiteten för en potatis.

Lärarens kommentar

Läraren tyckte uppsatsen var bra men saknade vissa kriterier för MVG

Innehåll

- Inledning
- Material
- Metod
- Resultat
- Analys och diskussion av mätresultatet
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

"Material:
För att kunna utföra denna laboration behöver man en okokt potatis, våg, linjal, cylindrisk glasbägare och vatten.

Metod:
Till en början skall man fylla den cylindriska glasbägaren med vatten, ungefär lite mer än till hälften så att den sen täcker potatisen. Med hjälp av linjalen skall du mäta vattennivån. Det bästa sättet är att placera linjalen i vattnet och sedan läsa av hur hög nivån är.

Placera den okokta potatisen på vågen så att vi får reda på vad potatisens massa är.

Därefter lägger vi potatisen i glasbägaren och på samma sätt som innan tar vi linjalen i bägaren och läser av vattennivån. Nu har vi fått fram vattennivån med och utan potatisen och vi har också fått fram potatisens massa.

Nu vill vi få reda på vattnets volym och då måste vi först få reda på vattnets diameter, som vi gör genom att lägga linjalen tvärs över glasbägaren. Genom att ställa sig upp och kolla ner mot bägaren är det lättare att läsa av vattnets diameter.

Slutligen vill vi få fram vattnets volym och potatisens densitet."... Köp tillgång för att läsa mer

Densitet för potatis - Labbrapport i Fysik

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2013-01-15
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Bra och tydlig. Snyggt upplägg och bra analys av eventuella felkällor.
 • 2014-08-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  lmölöknoikjopjplkpokåpojopjölmoj0ojpomlp+
 • 2015-08-30
  bra labbrapport, inte riktigt den som jag sökte
 • 2013-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Enkel att förstå och bra gjord.