Det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • VG
 • 5
 • 1879
 • PDF

Det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om det humanistiska perspektivet inom psykologi. Eleven berättar om det humanistiska perspektivets uppkomst och dess grundare, och diskuterar perspektivets syn på människan och utveckling, samhället och livet, samt dess relation till det kognitiva perspektivet.

Innehåll

Det humanistiska perspektivet

- Maslows behovshierarki
- Familjen
- Könen
- Ålder
- Jämförelse humanistiska perspektivet och det kognitiva perspektivet
- Kriser
- Källor

Utdrag

Den humanistiska psykologin grundades 1962 av en grupp amerikanska psykologer under ledningen av Abraham Maslow och med representanter som Rollo May och Carl Rogers. Man tog då avstånd från de två tidigare inriktningarna psykoanalysen och behaviorismen. Man kritiserade behaviorismen för att den helt bortser från människans medvetna processer och betraktar allt beteende som inlärt, psykoanalysen kritiserades för att man koncentrerar sig alltför mycket på sjukdomar och neurotiska problem.

Idéinnehållet i det humanistiska psykologin är hämtad ur filosofin, religionen, mystiken osv. Människans upplevelser har en central roll och det är hennes subjektiva värld av tankar, känslor, behov och mening med livets olika förhållanden som står i fokus. Aspekter som betonas är självförverkligande, kreativitet och utveckling... Köp tillgång för att läsa mer

Det humanistiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2012-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tyckte den var mycket bra, djuplodande men ändå lätt att förstå. välskriven och informerande
 • 2015-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra arbete, du kunde dock ha varit mer nyanserad.
 • 2015-07-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Denna var till mycket hjälp!
 • 2015-03-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa